COMPUTING > Serwery Cloud > 10 - Publiczne adresy IP > Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Windows

10.1.4 Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Windows Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Do przypisania nowego numeru IP dla serwera Cloud są potrzebne dodatkowe dane takie jak maska sieci, adres domyślnej bramy, numer IP.  Poniższa instrukcja opisuje w jaki sposób uzyskać potrzebne dane oraz jak skonfigurować serwer.
 1. Wybierz  zakładkę "Zarządzaj Swoim Serwerami" w panelu sterowania i kliknij na "Publiczne adresy IP" w menu po lewej stronie (sekcja sieć).
 2. Następnie z listy dostępnych adresów IP wybierz ten który jest przewidziany dla twojego serwera Cloud po czym kliknij na przycisk szczegóły. Zapisz lub zapamiętaj informacje związane z numerem IP ponieważ będą potrzebne w kolejnych etapach konfiguracji serwera.
Znając dane potrzebne do skonfigurowania karty sieciowej serwera należy zalogować się na Cloud Serwer przy pomocy konsoli odzyskiwania i zastosować poniższe wskazówki:
 1. Przejdź to menu Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center następnie kliknij w menu po lewej stronie w kategorie "Change adapter settings"
 2. Otworzy się strona z listą posiadanych kart sieciowych: wybierz urządzenie z którym ma być powiązany numer IP, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu  "Properties" (ilustracja nr.1)
 3. W karcie która zostanie otwarta, wybierz opcje "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij na przycisk "Properties" (ilustracja nr.2)
 4. W zakładce "General" zaznacz przycisk opcji "Use the following IP address"
 5. Podaj numer publicznego IP w polu "IP address"
 6. Wpisz wartość maski podsieci w polu "Subnet mask"
 7. Podaj numer IP bramki sieci w polu "Default gateway" następnie potwierdź klikając przycisk "OK" (ilustracja nr.3)
 8. Wprowadź wartość 8.8.8.8 (DNS Google) w polu "Preferred DNS Server"  lub Twój główny serwer DNS  (ilustracja nr.3)
 9. Wprowadź wartość 8.8.4.4 (DNS Google) w polu "Alternate DNS Server" lub Twój zapasowy serwer DNS (ilustracja nr.3)

[ilustracja nr.1]


[ilustracja nr.2]


[ilustracja nr.3]

W tym momencie serwer jest prawidłowo podłączony do Internetu i dostępny pod nowy publicznym adresem.
Zobacz także
Konsola odzyskiwania