COMPUTING > Serwery Cloud > Publiczne adresy IP > Przypisanie numerów IP w panelu administracyjnym

10.1.2 Przypisanie numerów IP w panelu administracyjnym Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby powiązać publiczne adresy IP z serwerem Cloud za pośrednictwem panelu sterowania należy:
  1. Kliknij na zakładkę "CLOUD Computing" (ilustracja nr.1), wyświetli się lista posiadanych serwerów Cloud, następnie kliknij na  przycisk "Zarządzaj" (ilustracja nr. 2) dostępny przy serwerze dla którego planujesz uruchomić dodatkowe adresy sieciowe (IP).
  2. Przewiń stronę zarządzania serwerem Cloud aż do sekcji "Karty sieciowe".
  3. Kliknij na przycisku "Dodaj Adres IP" przy wybranej karcie sieciowej (ilustracja nr.3).
  4. Gdy pojawi się okno "dodaj publiczne adresy IP", wybierz z listy numer IP który zamierzasz przydzielić do serwera Cloud, następnie potwierdź klikając na przycisk "dodaj".

[ilustracja.1]


[ilustracja.2]


[ilustracja.3]

Po kilku chwilach publiczny IP zostanie powiązany z serwerem Cloud. Potrzebne będzie jeszcze przeprowadzenie konfiguracji karty sieciowej z wybranym adresem, odpowiednie procedury są dostępne w kolejnych poradnikach (Windows, Linux).