Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  10 - Publiczne adresy IP  /  Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux openSuse

10.1.7 Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux openSuse Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Dla prawidłowej aktywacji nowych numerów IP dla danego serwera Cloud należy wykonać konfiguracje karty sieciowej z wykorzystaniem podanych parametrów. Dane potrzebne do przeprowadzenia konfiguracji interfejsu sieciowego serwera są udostępnione w panelu sterowania.
 1. Wybierz zakładkę "Zarządzaj Swoimi Serwerami" w panelu sterowania i kliknij na "Publiczne adresy IP" w menu po lewej stronie (sekcja sieć).
 2. Następnie z listy dostępnych adresów IP wybierz ten, który jest przewidziany dla twojego serwera Cloud i kliknij na przycisk szczegóły.

Po pobraniu szczegółów z Panelu Cloud , zaloguj się do serwera wirtualnego z wykorzystaniem konsoli odzyskiwania. W systemie Linux jest możliwe aby skonfigurować kartę sieciową zarówno tymczasowo (do następnego uruchomienia komputera) lub na stałe. Konfiguracja tymczasowa pozwala przetestować działanie sieci oraz sprawdzenie poprawności uzyskanych parametrów sieciowych.
W celu przeprowadzenia konfiguracji tymczasowej wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom polecenie w lini komend ifconfig z podaniem wszystkich parametrów, przykładowo może to wyglądać tak: ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask> przy czym to oznaczenie urządzenia które chcesz skonfigurować (przykładowo może to być: (eth0 eth1 eth2)), oznaczenie na adres IP który ma być powiązaniu z serwerem, maska sieci. (Dla przykładu polecenie w postaci ifconfig eth2 95.110.159.155 netmask 255.255.255.0 czyli urządzenie sieciowe "eth2" zostało skonfigurowane z adresem ip "95.110.159.155" i maską pod sieci "255.255.255.0").
 2. Uruchom polecenie "route" w linii komend takie jak: route add default gw <gateway> przy czym: adres IP bramki sieci. (Przykładowe polecenie. route add default gw 95.110.159.1 czyli domyślny adres bramki dla sieci zostało ustawiony na IP : "95.110.159.1").
 3. Uruchom polecenie ifconfig <interface> w linii komend aby sprawdzić czy urządzenie zostało skonfigurowane poprawnie (Przykładowe polecenie aby sprawdzić nową konfiguracje urządzenia eth2: ifconfig eth2).
 4. Uruchom route z linii komend aby sprawdzić ustawienia bramki dla nowego numeru IP,
Aby skonfigurować interfejs sieciowy na stałe, wykonaj następujące czynności:
 1. Wpisz polecenie yast2 w linii komend.
 2. W oknie aplikacji używając klawiszy strzałek (kierunku) oraz klawisza wybierz pozycje Network Settings w sekcji Network Devices i wciśnij klawisz "Enter" na klawiaturze.

 3. Na wykazie istniejących urządzeń sieciowych za pomocą klawiszy (strzałek oraz TAB) wybierz kartę sieciową którą wcześniej powiązałeś, następnie po wybraniu opcji [Edit] wciśnij "Enter".

 4. Upewnij się że w sekcji "Address" została zaznaczona opcja "Statically assigned IP Address" następnie wprowadź wymagane szczegóły dla publicznego IP takie jak "IP Address" , "Subnet Mask", pole "Hostname" pozostaw puste. Potwierdź zmiany wybierając "Next" lub (N na klawiaturze).

 5. Przejdź do zakładki "Hostname/DNS" i wprowadź adres IP : 8.8.8.8 w polu "Name Server 1" oraz IP: 8.8.4.4 w polu "Name Server 2". Potwierdź ustawienia klikając na "OK" oraz później "Enter".

 6. Przejdź z zakładki "Overview" do zakładki "Routing" i wprowadź IP bramki sieci w polu "Default IPv4 Gateway". Zdefiniuj urządzenie sieciowe dla którego ustawiłeś nowy adres IP w polu "Device", przy pomocy klawiszy strzałek góra, dół. Potwierdź zmiany klikając na "OK", poczekaj na zapisanie zmian, wyjdź z programu wciskając "Quit".

W tym momencie serwer Cloud jest prawidłowo podłączony do Internetu i dostępny pod nowy publicznym adresem.
Zobacz także
Konsola odzyskiwania