Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  4 - Dostęp do Serwerów Cloud  /  Resetowanie hasła dostępu

4.6 Resetowanie hasła dostępu

Podczas tworzenia serwera Cloud będziesz poproszony o wybór hasła dostępu dla konta administracyjnego serwera Cloud (konta "administrator" dla systemów operacyjnych Windows oraz konto "root" dla systemów operacyjnych Linux). Podkreślamy także potrzebę zanotowania hasła ponieważ nie może być ono zmienione po utworzeniu oraz przywrócone w żaden sposób. Utworzone i zapisane przez użytkownika hasło dla serwera Cloud, nie jest znane, ani nie może być przywrócone przez pracowników wsparcia. Jeśli utracisz hasło dostępu, istnieje ryzyko że nigdy nie będziesz mógł uzyskać dostępu do danych zawartych na serwerze Cloud lub nawet sprawi to iż serwer Cloud będzie całkowicie nieużyteczny.
Jednakże, w zależności od wybranego systemu operacyjnego, istnieją pewne metody wymuszające na systemie operacyjnym zresetowanie hasła dla konta administracyjnego: W niektórych przypadkach przedstawione metody mogą nie działać i w żadnym przypadku nie zalecamy abyś wymuszał na systemie operacyjnym resetowanie hasła dostępu.