COMPUTING > Serwery Cloud > Dostęp do Serwerów Cloud > Resetowanie hasła dostępu

4.6 Resetowanie hasła dostępu

Podczas tworzenia serwera Cloud będziesz poproszony o wybór hasła dostępu dla konta administracyjnego serwera Cloud (konta administrator dla systemów operacyjnych Windows oraz konto root dla systemów operacyjnych Linux). Podkreślamy także potrzebę zanotowania hasła ponieważ nie może być ono zmienione po utworzeniu oraz przywrócone w żaden sposób. Utworzone i zapisane przez użytkownika hasło dla serwera Cloud, nie jest znane, ani nie może być przywrócone przez pracowników wsparcia. Jeśli utracisz hasło dostępu, istnieje ryzyko że nigdy nie będziesz mógł uzyskać dostępu do danych zawartych na serwerze Cloud lub nawet sprawi to iż serwer Cloud będzie całkowicie nieużyteczny.

Jednakże, w zależności od wybranego systemu operacyjnego, istnieją pewne metody wymuszające na systemie operacyjnym zresetowanie hasła dla konta administracyjnego:

Aby zresetować hasło do serwerów Cloud z systemem operacyjnym Windows Server 2008/2012/2016 musisz najpierw wgrać obraz wirtualnego CD oraz podpiąć go do wirtualnego napędu CD/DVD. Następnie będziesz musiał podłączyć się do serwera Cloud za pomoca konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Pobierz obraz wirtualnego CD cd140201.iso wymaganego do wystartowania serwera Cloud z CD.
 2. Wgraj obraz do przestrzeni FTP dostępnej dla Twojego konta.
 3. Podłącz obraz wirtualnego CD/DVD do serwera Cloud dla którego chcesz zresetować hasło.
 4. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
  1. Hyper-V:
   1. Wystartuj serwer Cloud z automatycznym uruchamianiem z płyty CD
  2. Jeśli chcesz dla VMware by serwer Cloud za każdym razem startował z płyty CD to należy postępować w następujący sposób:
   1. Połącz się z serwerem Cloud poprzez VMware vSphere Client i otwórz konsolę.
   2. Uruchom serwer, przed załadowaniem systemu naciśnij przycisk F2 by uzyskać dostęp do BIOS'u serwera Cloud. System startuje bardzo szybko w związku z czym trzeba również dość szybko nacisnąć F2. Jeśli nie zdążysz możesz skorzystać z polecenia "Send Ctrl-Alt-Del" z menu znajdującego się w VM -> klienta konsoli VMWare vSphere. Jeśli się nie uda należy powtórzyć operację od kroku 4.
   3. Przejdź w BIOS'ie do sekcji boot by zmienić kolejność uruchamiania i nadaj priorytet dla płyty CD / DVD. Zapisz konfigurację i uruchom ponownie.
   4. Jeśli po restarcie serwera Cloud nadal uruchamia się system operacyjny z HDD należy powtórzyć operację od kroku czwartego.
  3. Jeśli chcesz dla VMware by serwer tylko raz wystartował z płyty CD postępuj w następujący sposób:
   1. Połącz się z serwerem Cloud poprzezVMware vSphere Client i otwórz konsolę.
   2. Uruchom serwer. Przed załadowaniem systemu naciśnij przycisk ESC by uzyskać dostęp do menu BOOT serwera Cloud. System startuje bardzo szybko w związku z czym trzeba również dość szybko nacisnąć ESC. Jeśli nie zdążysz możesz skorzystać z polecenia "Send Ctrl-Alt-Del" z menu znajdującego się w VM -> klienta konsoli VMWare vSphere. Jeśli się nie uda należy powtórzyć operację od kroku 4.
   3. c.iii. Wybierz "CD-Rom Drive" z menu uruchamiania i naciśnij enter.
   4. Jeśli serwer Cloud nie uruchomił się z płyty CD należy powtórzyć operację od kroku czwartego.
 5. Podczas uruchamiania z wirtualnego CD zobaczysz poniższy ekran.  Postępuj zgodnie z instrukacjami na ekranie, w pierwszym kroku, zostaniesz odpytany o dysk z systemem operacyjnym Windows dla którego nie znasz hasła administratora. Wskaż numer odpowiadający dyskowi na liście i aby potwierdzić naciśnij enter.
 6. W drugim kroku zostaniesz poproszony o potwierdzenie ścieżki (Path) oraz plik rejestru. Zazwyczaj należy tylko potwierdzić sugerowaną ścieżkę naciskając Enter.

 7. Wskaż operację "Password reset" wybierając "1" oraz potwierdzając.

 8. W trzecim kroku wybierz "1" aby wybrać "Edit user data and password" oraz potwierdź.

 9. Kiedy zostaniesz odpytany dla jakiego użytkownika chcesz zmienić hasło wybierz użytkownika "administrator" user: ponieważ jest to zazwyczaj sugerowany użytkownik, poprostu naciskamy enter bez wprowadzania czegokolwiek.

 10. Z przedstawionych opcji wybierz "1" aby wybrać "Clear (blank) user password".  Zostaniesz następnie poproszony o wskazanie nowego hasła, jednak ta opcja nie jest zbytnio dopracowana i istenieje ryzyko konieczności powtórzenia całego procesu. Wybierając opcję nie używania hasła dla użytkownika "administrator", możesz utworzyć je po pierwszym logowaniu.
 11. Po uzyskaniu potwierdzenia zmiany hasła, wprowadź "!" aby wyjść i potwierdź.

 12. Następnie naciśnij "q" aby potwierdzić wyjście.

 13. W czterech krokach, zostaniesz odpytamy o zapisanie zmian jakie zostały wykonane, potwierdź wpisując "y" oraz naciśnij enter.

 14. Kiedy otrzymasz potwierdzenie zakończenia procesu zapisywania, możesz wyłączyć lub zamknąć serwer. Odepnij obraz dysku z wirtualnego napędu a następnie zrestartuj serwer Cloud.
Aby zresetować hasło do serwerów Cloud z systemem operacyjnym CentOS musisz uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Posiadając dostęp do konsoli odzyskiwania, uruchom serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz startujący serwer Cloud, z komunikatami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez okres około 3 sekund.  Przed końcem odliczania naciśnij dowolny klawisz aby wejść w tryb edycji startowania.
 4. Wybierz system operacyjny korzystając ze strzałek oraz naciśnij "e", w celu edycji powiązanego z nim startu.

 5. Podczas otwierania plików startowych, przejdź za pomocą strzałek na linię ładującą jądro (zazwyczaj zaczyna się słowem "kernel") oraz naciśnij ponownie "e", w celu edycji zawartości.

 6. W dolnej lini dodaj init 1 i potwierdź wciskając enter.

 7. Kiedy wrócisz do poprzedniego ekranu naciśnij "b" w celu przejścia do trybu "single user".
 8. Serwer Cloud zrestartuje się i po kilku sekundach będziesz mógł wprowadzać nowe polecenia po znaku #.
 9. Wprowadź polecenie passwd i naciśnij enter.
 10. Podaj nowe hasło dla konta "root" i naciśnij enter.
 11. Potwierdź (podaj ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 12. Nowe hasło dla użytkownika "root" zostanie poprawnie skonfigurowane i będziesz mógł go używać przy kolejnym logowaniu do serwera Cloud (aby wykonać restart wprowadź reboot lub wymuś Reset z panelu zarządzania).
Aby zresetować hasło w przypadku serwerów Cloud z systemem operacyjnym Debian lub Ubuntu musisz  uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Posiadając dostęp do konsoli odzyskiwania, uruchom serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz startujący serwer Cloud, z komunikatami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez okres około 5 sekund w przypadku Debian`a,  oraz 3 sekund w przypadku Ubuntu.  Przed końcem odliczania naciśnij "e", aby wejść w tryb edycji startowania.
 4. Podczas otwierania plików startowych, przejdź za pomocą strzałek na linię ładującą jądro systemu operacyjnego (zazwyczaj zaczyna się słowem "Linux") i dodaj na końcu linii init=/bin/sh 5. Aby uruchomić ponownie zmodyfikowane startowanie, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + x.
 6. Serwer Cloud zrestartuje się i po kilku sekundach będziesz mógł wprowadzać nowe komendy po znaku #.
 7. Wprowadź polecenie mount -o remount rw / i naciśnij enter.
 8. Wprowadź polecenie passwd i naciśnij enter.
 9. Podaj nowe hasło dla konta "root" i naciśnij enter.
 10. Potwierdź (podając ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 11. W tym momencie zostało nadane poprawnie nowe hasło dla użytkownik "root", którego będziesz mógł użyć po kolejnym restarcie i logowaniu do serwera Cloud (w celu restartu wpisz reboot lub init 6 lub wymuś Reset z panelu zarządzania).
Aby zresetować hasło do Serwerów Cloud z systemem operacyjnym openSuse, musisz uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymywać otwartą aplikację Visual Cloud, oraz wykonać następujące kroki.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Po zalogowaniu do konsoli odzyskiwania, wystartuj serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz proces startowania serwera Cloud z wyświetlonymi informacjami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez około 5 sekund. Przed zakończeniem odliczania wybierz rodzaj startowania korzystając z klawiszy strzałek oraz naciskając "e" w celu edycji zawartości.

 4. Po otwarciu pliku startowego, przejdź do linii wgrywanego jądra (zazwyczaj zaczyna się od słowa "kernel") korzystając ze strzałek i naciskając ponownie "e" w celu edycji zawartości.

 5. Na końcu linii dodaj init=/bin/bash oraz potwierdź naciskając klawisz enter.

 6. Wróć do poprzedniej strony naciskając "b", aby uruchomić ponownie strart w trybie "single user".
 7. Serwer Cloud wystartuje i po kilku sekundach możliwe będzie wprowadzanie nowych komend po znaku #.
 8. Wprowadź komendę passwd i naciśnij enter.
 9. Wprowadź nowe hasło dla użytkownika "root" i naciśnij enter.
 10. Potwierdź (wpisując ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 11. Nowe hasło dla użytkownika "root" zostanie poprawnie skonfigurowane i będziesz mógł go używać przy kolejnym logowaniu do serwera Cloud (aby wykonać restart wprowadź reboot lub wymuś Reset z panelu zarządzania).

W niektórych przypadkach przedstawione metody mogą nie działać i w żadnym przypadku nie zalecamy abyś wymuszał na systemie operacyjnym resetowanie hasła dostępu.