Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

3.02 Wybór nazwy i hasła

Pierwszą operacją w celu skonfigurowania Twojego Serwera Cloud jest wybór nazwy Twojej maszyny: każdy Serwer Cloud jest identyfikowany przez jego nazwę i hasło.

W jednej sieci Serwerów Cloud, nie mogą istnieć dwa serwery o tej samej nazwie.
Wybrana nazwa służy do identyfikacji pojedynczego Serwera Cloud w panelu zarządzania, w rzeczywistości nazwa faktycznie przypisana do Serwera Cloud jest generowana przez zestaw reguł, które również biorą pod uwagę nazwę wybraną nazwę dla konta i tworzą nazwę w postaci: DC3_FPL-12345_nazwa_2201 (gdzie DC1 oznacza datacenter, FPL-12345 jest loginem, nazwa odpowiadająca wybranej nazwie oraz 2201 co jest przypisanym numerem seryjnym).
Nazwa może być zmienione po poprawnej aktywacji Serwera Cloud z panelu zarządzania z zakładki panel "Zarządzaj - Zarządzaj Swoimi usługami". Operacja zmiany nazwy może być przeprowadzana na włączonych, wyłączonych i zarchiwizowanych Serwerach Cloud.

Hasło musi zawierać co najmniej 7 znaków oraz musi zawierać duże litery (A-Z), małe litery (a-z) oraz cyfry (0-9). Hasło nie może być zmienione.
Zaleca się zapisanie kopii nazwy i hasła w bezpiecznym miejscu.

W przypadku szablonów z systemem operacyjnym Linux istnieje możliwość dodania klucza SSH.
 
Uwaga! Nie ma możliwości odzyskania oraz/lub zmiany hasła dostępu do Twoich wirtualnych maszyn: dlatego zaleca się przechowywanie hasła tak, by można było je odzyskać na wypadek utraty.