Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

3.2.6 Wybór nazwy i hasła

Każdy indywidualny Serwer Cloud jest identyfikowany poprzez "Nazwę" i "Hasło".

NazwaW jednej sieci serwerów Cloud, nie mogą istnieć dwa serwery o tej samej nazwie. Wybrana przez użytkownika nazwa służy do identyfikacji pojedynczego Serwera Cloud w Panelu Kontrolnym.
W rzeczywistości w sieci Aruba Cloud nazwa faktycznie przypisana do Serwera Cloud jest generowana przez zestaw reguł, które uwzględniają również nazwę wybraną przez użytkownika, tworząc nazwę w formacie: DC1_FPL-12345_name_2201 (gdzie DC1 to identyfikator Data Center, FPL-12345 to login, name odpowiada wybranej przez użytkownika nazwie, a 2201 to przypisany numer seryjny).
 
Nazwę można zmienić po aktywacji Serwera Cloud, niezależnie od tego, czy jest włączony, wyłączony czy zarchiwizowany.
 • Przejdź do Panelu Kontrolnego;
 • Wybierz z menu "COMPUTING";
 • Wybierz odpowiednie Data Center;
 • Wybierz "Zarządzaj" z sekcji "SERWERY CLOUD" znajdującej się w menu po lewej stronie;

 • Zostaniesz przeniesiony do sekcji "Zarządzaj Cloud Computing", gdzie są wylistowane wszystkie Serwery Cloud;
 • Wybierz Serwer Cloud Pro, którego nazwę chcesz zmienić i kliknij "ZARZĄDZAJ";

 • W specyfikacji technicznej Serwera Cloud, upewnij się, że jest wyłączony;
  • Jeśli jest włączony, wyłącz go;
 • W sekcji "OPERACJE SERWERA" kliknij "EDYTUJ NAZWĘ";

 • Otworzy się strona "Edytuj nazwę", gdzie możesz wpisać nazwę Serwera Cloud i ją potwierdzić.
Edycja zmienia tylko nazwę Serwera Cloud, która jest wyświetlana w Panelu Kontrolnym. Aby zmienić nazwę hosta Serwera Cloud, uzyskaj dostęp do systemu operacyjnego Twojego Serwera Cloud i wykonaj zmianę ręcznie.

HasłoHasło musi zawierać co najmniej 7 znaków i musi zawierać duże litery (A-Z), małe litery (a-z) i cyfry (0-9). Hasło nie może być zmienione. Zalecamy przechowywanie kopii swoich nazw i haseł w bezpiecznym miejscu.
 
W przypadku szablonów z systemem operacyjnym Linux istnieje możliwość dodania klucza SSH.

 
Nie ma możliwości odzyskania lub zmiany hasła dostępu do Twoich wirtualnych maszyn: rekomendujemy przechowywanie kopii swojego hasła w bezpiecznym miejscu, tak abyś mógł go odzyskać w razie potrzeby.