Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 9 - Wirtualne Switche oraz sieci prywatne > Uzyskanie dostępu do Serwera Cloud za pomocą IP

9.4 Uzyskanie dostępu do Serwera Cloud za pomocą IP Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

W prawidłowo skonfigurowanej sieci serwery Cloud mogą łączyć się pomiędzy sobą za pomocą prywatnych adresów IP.
Wystarczy, że jeden z serwerów posiada publiczny adres IP by użytkownik za jego pomocą mógł uzyskać dostęp do pozostałych serwerów połączonych w prywatną sieć. Łącząc się za pośrednictwem RDP (lub SSH) otrzymujemy możliwość zarządzania dowolnym serwerem Cloud za pomocą innego serwera będącego w prywatnej sieci.
Przykładowo na serwerze z systemem operacyjnym Windows możemy uzyskać dostęp do zasobów dyskowych poszczególnych serwerów w sieci. W tym celu trzeba wejść w Start ->Uruchom -> wpisać \\IPdelcloudserver\C$ lub \\IPdelcloudserver\D$ w zależności od dysku, który ma być otwarty.
Operacja się powiedzie, jeśli udostępnimy zasoby na maszynie zdalnej.

W bardzo prosty i efektywny sposób można sprawdzić czy sieć jest poprawnie skonfigurowana i/lub czy połączenie między dwoma Serwerami Cloud jest ciągle aktywne. Sprawdzany to poprzez wydanie polecenia Ping :
  1. Na serwerze Cloud z systemem Windows przejdź do Start ->Uruchom -> wpisz "cmd" po czym naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno MSDOS w którym trzeba wpisać ping 192.168.0.110 gdzie adresem IP następującym po poleceniu ping jest adres IP serwera z którym chcesz sprawdzić komunikację. Jeżeli żądanie przebiega poprawnie zostanie wyświetlony raport o pakietach wysłanych i odebranych,  w przeciwnym wypadku system wyświetli informację "request expired".
  2. Na Serwerze Cloud z systemem Linux wpisz ping -c1 192.168.0.20 i naciśnij enter. Adresem IP następującym po poleceniu ping jest adres IP serwera z którym chcesz sprawdzić komunikację. Opcja -c1 oznacza liczbę wysłanych pakietów w celu weryfikacji połączenia. Jeżeli żądanie przebiega poprawnie, wyświetlony raport o pakietach wysłanych i odebranych będzie różny od 0.