COMPUTING > Serwery Cloud > Dostęp do Serwerów Cloud > Połączenie do Serwera Cloud poprzez SSH

4.3 Połączenie do Serwera Cloud poprzez SSH

SSH (Secure SHell) to protokół sieciowy, który pozwala na połączenie ze zdalnym komputerem (takim jak Twój Serwer Cloud) poprzez wiersz poleceń (CLI - Command Line Interface).

SSH wykorzystuje kryptografie zarówno w procesie uwierzytelniania jak i w trakcie trwania sesji roboczej i dlatego wskazane jest, korzystanie z tej metody do zdalnej administracji systemami Unix/Linux.

Połączenie do Serwera Cloud (Linux) z komputera z systemem operacyjnym Linux

W celu połączenia do Serwera Cloud Linux z komputera z systemem Linux użyj prostej komendy z wiersza poleceń

ssh 192.168.123.253 -l root

(gdzie adres IP jest adresem IP Serwera Cloud, po naciśnięciu przycisku Enter na klawiaturze zostaniesz poproszony o podanie hasła do Serwera Cloud)

Po autoryzacji będzie można wykonać wszystkie polecenia SSH pozwalające na zarządzaniem Serwerem Cloud (Linux).

Połączenie do Serwera Cloud (Linux) z komputera z systemem operacyjnym Windows

W celu połączenia do Serwera Cloud Linux z komputera z systemem operacyjnym Windows, można użyć różnych klientów udostępniających połączenie poprzez SSH, najbardziej popularne to OpenSSH, WinSCP oraz PuTTY.
Przykład opisuje połączenie poprzez klienta PuTTY.
  1. Po uruchomieniu PuTTY, w "Session" musisz dodać "host name/IP address" publiczny adres IP przypisany do Serwera Cloud.
  2. Następnie, klikając na "Open", otworzy się okno z wierszem poleceń, gdzie wymagane jest logowanie, w naszym przypadku dla użytkownika "root".
  3. Hasło dla użytkownika "root" o które zostaniesz poproszony to hasło do Serwera Cloud, które ustanowiłeś przy jego tworzeniu.
  4. Po autoryzacji będzie można wykonać wszystkie polecenia SSH pozwalające na zarządzaniem Serwerem Cloud (Linux).

Secure Shell