Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 9 - Wirtualne Switche oraz sieci prywatne > Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux

9.3.3 Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

By skonfigurować sieć na serwerach Cloud Linux, karta sieciowa podłączona do Wirtualnego Switcha musi posiadać skonfigurowany, własny, prywatny adres IP. Na serwerze z systemem operacyjnym Linux musisz połączyć się z serwerem Cloud za pomocą SSH lub za pomocą Konsoli Odzyskiwania. Możesz także skonfigurować kartę sieciową tymczasowo (aż do kolejnego restartu), lub na stałe.
Aby skonfigurować kartę tymczasowo, w celach diagnostycznych wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom ifconfig z lini poleceń np:
  ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask>
  gdzie:
  <interface> to karta sieciowa którą chcesz skonfigurować (eth0 eth1 eth2);
  <ip_address> to adres IP w sieci prywatnej, który chcesz skonfigurować;
  <netmask> to maska sieci której chcesz użyć;
  (np: ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 "eth2" to karta sieciowa, która będzie skonfigurowana z adresem IP "95.110.153.24" i maską podsieci "255.255.255.0").
 2. Uruchom:
  ifconfig <interface>
  z lini poleceń do sprawdzenia czy karta sieciowa jest poprawnie skonfigurowana (np: ifconfig eth2 do sprawdzenia nowych ustawień karty sieciowej eth2).
Aby skonfigurować interfejs sieciowy na stałe, wykonaj następujące kroki:

CentOS 5.x - CentOS 6.x

 1. Uruchom z linii poleceń:
  system-config-network
 2. W  interfejsie graficznym przejdź za pomocą strzałek oraz przycisku <Tab> do Device Configuration a następnie naciśnij "Enter".

 3. Otworzy się lista obecnych kart sieciowych. Przejdź do karty, którą wcześniej skonfigurowałeś i naciśnij "Enter".

 4. Nastąpi pobranie uprzednio ustawionych wartości powiązanych z adresem IP. Następnie potwierdź za pomocą "OK", W kolejnych krokach wybierz -> zapisz (Save) a następnie wyjdź (Quit).

CentOS 6.x - Metoda alternatywna

 1. Edytuj plik konfiguracji interfejsu sieciowego wpisując w linii poleceń:
  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  W podanym przykładzie edytujemy ustawienia karty sieciowej eth0. Chcąc edytować inną kartę należy zamienić eth0 na eth1 lub eth2.
 2. Zmodyfikuj zawartość pliku wprowadzając dane adresu IP dla karty sieciowej którą chcesz skonfigurować. By poruszać się po pliku tekstowym powinniśmy skorzystać ze strzałek. Nowe wpisy dodajemy po istniejących liniach (w poniższym przykładzie konfigurujemy kartę eth0 z adresem sieciowym 192.168.0.99 oraz maską podsieci 255.255.255.0).

  DEVICE=eth0
  NM_CONTROLLED=no
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  DEFROUTE=yes
  IPV4_FAILURE_FATAL=yes
  IPV6INIT=no
  NAME="System eth0"
  BOOTPROTO=none
  IPADDR=192.168.0.99
  NETMASK=255.255.255.0

 3. Po wprowadzeniu wszystkich danych naciśnij "CTRL+O" zapisując w ten sposób zmiany, a następnie "CTRL+X" aby wyjść z edytora.
 4. Przypominamy, że konfigurując prywatną sieć powinieneś także sprawdzić, a w razie potrzeby ustawić bramkę sieci uruchamiając z linii poleceń:
  nano /etc/sysconfig/network
 5. Zastosować zmiany można wpisując polecenie:
  /etc/init.d/network restart
Podczas przypisywania adresów IP należy przestrzegać określonych zasad by zapobiec powstawaniu problemów.

Powtórz opisane powyżej operacje dla wszystkich serwerów Cloud które są częścią konfigurowanej sieci. Pamiętaj, że wybrany adres IP dla każdego serwera Cloud w twojej sieci musi być unikalny, w przeciwnym wypadku wystąpi konflikt adresów IP wykluczając serwery Cloud ze zdublowanymi adresami IP.