Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 10 - Publiczne adresy IP > Jak odłączyć Serwer Cloud od sieci publicznej

10.5 Jak odłączyć Serwer Cloud od sieci publicznej Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Każdy Serwer Cloud po stworzeniu ma przypisany publicznym adresem IP. Gdy Serwery Cloud został wprowadzany i skonfigurowany w wirtualnej sieci prywatnej (patrz Tworzenie sieci prywatnej pomiędzy kilkoma Serwerami Cloud) należy usunąć ich publiczne adresy IP ze względów bezpieczeństwa. Czynność ta staje się jeszcze bardziej wymagana, jeśli umieściliśmy Serwer Cloud Firewall na wejściu do sieci prywatnej: nie usuwanie publicznych adresów IP całkowicie pozbawia funkcjonalnośći Firewall.
  • z panelu zarządzania
    Po uzyskaniu dostępu do panelu sterowania, kliknij na zakładkę na górze "Zarządzanie - Zarządzanie Usługami", gdy strona z podsumowaniem wszystkich Serwerów Cloud zostanie otwarta, wybierz pierwszy Serwer Cloud, który chcesz odłączyć od sieci publicznej, a następnie kliknij przycisk "Zarządzaj", który jest z nim związany. Na stronie do zarządzania indywidualnego Serwerem Cloud, przejdź na dół strony, aż do sekcji "Karty sieciowe", następnie znajdź kartę sieciową, na której skonfigurowany jest publiczny adres IP i kliknij przycisk "Odłącz". Po kilku chwilach Serwer Cloud zostanie odłączony, a karta zostanie zwolniona. Powtórz tę czynność dla wszystkich serwerów Cloud, które chcesz odłączyć od sieci publicznej.