COMPUTING > Serwery Cloud > 9 - Wirtualne Switche oraz sieci prywatne > Tworzenie sieci prywatnej pomiędzy kilkoma serwerami Cloud

9.3 Tworzenie sieci prywatnej pomiędzy kilkoma serwerami Cloud Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Podstawowymi elementami dla utworzenia sieci są dwa lub więcej serwery Cloud oraz Wirtualny Switch.
Wirtualny Switch jest niezbędny, ponieważ nie jest możliwe połączenie serwerów Cloud bezpośrednio do siebie. W ramach tej samej prywatnej sieci mogą być serwery Cloud z różnymi systemami operacyjnymi, zarówno w typie jak i wersji. Mogą w niej także występować serwery Cloud, które używają różnych Hypervisor'ów.
Pierwszym krokiem do utworzenia sieci prywatnej jest "fizyczne" podłączenie serwerów Cloud do Wirtualnego Switch'a. W każdym przypadku, sieć która będzie utworzona bazuje na protokole TCP/IP i dlatego potrzebuje poprawnego (oraz unikalnego) adresu IP, który musi być ręcznie ustawiony na różnych kartach kilku serwerów Cloud należących do tej sieci. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo w Cloud Computing zdecydowaliśmy się wykluczyć protokół NetBios w celu wykrywania serwerów podłączonych do tej samej sieci.