9.1 Co to jest wirtualny switch

Wirtualny Switch jest niezbędnym i podstawowym elementem tworzenia sieci pomiędzy dwoma lub więcej serwerami Cloud.
Wirtualny Switch w pracy i wydajności jest podobny do nowoczesnych switchy sieciowych, które można znaleźć na rynku. Jak wszystkie switch'e przekazuje ruch danych za pomocą adresów MAC, poprzez selektywne przekazywanie otrzymywanych ramek do właściwego odbiorcy; przekazuje je do jednego lub więcej portów transmisyjnych, eliminując nadmiarowy ruch (w odróżnieniu od sposobu działania tzw. hub'ów).

W usługach  Aruba Cloud Computing wirtualne switche mogą być użyte tylko do tworzenia Prywatnych sieci między serwerami Cloud lub do tworzenia sieci z interfejsem, które używają prywatnych adresów IP. Wirtualny switch ma możliwość połączenia  z interfejsem sieci serwera Cloud, do którego nie został przydzielony publiczny adres IP w panelu zarządzania Aruba Cloud Computing. Z drugiej strony, sieci do której został przypisany publiczny adres IP, są automatycznie połączone z pojedynczym “publicznym” wirtualnym switchem w celu umożliwienia cyklicznego ruchu, który odbywa się do i z publicznego adresu IP.
Oznacza to, że po przypisaniu publicznego adresu IP do sieci z poziomu panelu zarządzania nie będzie możliwe przypisanie go do wirtualnego switcha, i odwrotnie, jeśli sieć jest połączona z wirtualnym switchem nie będzie możliwe przypisanie publicznego adresu IP.