COMPUTING > Hybrid Link > Usługa Hybrid Link > Tworzenie Hybrid Link

1.2 Tworzenie Hybrid Link

Aby utworzyć link, użytkownik musi mieć co najmniej dwie aktywne usługi (zasoby) spośród wymaganych (zobacz poradnik).

Utwórz Hybrid Link w następujący sposób:
  • przejdź do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz "COMPUTING" z górnego menu;
  • wybierz Data Center;
  • wybierz "Zarządzaj" z menu po lewej, pod "HYBRID LINK";
  • w sekcji "Zarządzaj Hybrid Link" wybierz "DODAJ NOWY HYBRID LINK";
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Utwórz Hybrid Link".
 
Tworzona usługa wymaga nazwy. To pole jest obowiązkowe.
 
Nazwa może być zmieniona po utworzeniu usługi.
Musisz wybrać zasoby, które chcesz podłączyć oraz rodzaj sieci hybrydowej, którą chcesz stworzyć.

Po wybraniu typu usługi zostanie wyświetlona lista aktywnych usług, zarówno dla zasobu źródłowego (usługa po lewej), jak i zasobu docelowego (usługa po prawej).
Sprawdź poradnik aby dowiedzieć się o możliwych kombinacjach.

Po wybraniu usług będziesz mógł wybrać rodzaj sieci hybrydowej, której chcesz użyć. Istnieje wiele możliwości (sprawdź poradnik) zależnie od sytuacji.

Po zakończeniu konfiguracji na dole ekranu zostanie wyświetlony miesięczny koszt usługi oraz przycisk „UTWÓRZ HYBRID LINK” w celu potwierdzenia operacji.

Podczas tworzenia usługi stan usługi wyświetlany na liście w sekcji „Zarządzaj Hybrid Link” będzie wskazywał „Tworzenie”.
 
Żądania utworzenia usług Hybrid Link będą przetwarzane w ciągu 48 godzin w godzinach pracy (8:00/18:00), od poniedziałku do piątku.

Potwierdzenie utworzenia usługi zostanie potwierdzone komunikatem o statusie, który zmieni się z „Tworzenie” na „Połączono”.