COMPUTING > Hybrid Link > Usługa Hybrid Link > Usługa Hybrid Link

1.1 Usługa Hybrid Link

Istnieje możliwość stworzenia usługi dla zasobów aktywnych w tym samym Data Center.

Usługa Hybrid Link umożliwia połączenie ze sobą dwóch aktywnych usług Cloud.
 
Usługi w chmurze, które można połączyć za pomocą łącza hybrydowego, dzielą się na dwa typy.
 • Zasób źródłowy - zasób, od którego zaczyna się Hybrid Link. Może nim być:
  • Private Cloud
  • Object Storage
 • Zasób docelowy — zasób, z którym łączy się Hybrid Link. Może nim być:
  • Private Cloud
  • Object Storage
  • Usługa niestandardowa
Usługi można łączyć, jak pokazano na poniższej tabeli:
  Zasób docelowy
Zasób źródłowy Private Cloud Object Storage Usługa niestandardowa
Private Cloud      
Unified Storage      

Dlatego usługa Private Cloud może być połączona z ObjectStorage lub Usługą niestandardową. Usługę Object Storage można połączyć tylko z usługą Private Cloud.
Poniższy wykres przedstawia możliwe kombinacje zasobów, które można podłączyć oraz rodzaj sieci hybrydowej:
 
Zasób źródłowy / Zasób docelowy Rodzaj sieci hybrydowej
Private Cloud / Object Storage 10 Gb/s hybrid link
Object Storage / Private Cloud 10 Gb/s hybrid link
Private Cloud / Usługa niestandardowa 1 vLAN hybrid link
5 vLAN hybrid link
10 vLAN hybrid link