Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Hybrid Link > Usługa Hybrid Link > Edycja nazwy Hybrid Link

1.2.1 Edycja nazwy Hybrid Link

Jedyne dwie zmiany dozwolone po utworzeniu usługi to edycja nazwy i usunięcie usługi.

Nazwę usługi Hybrid Link można edytować w następujący sposób:
  • przejdź do sekcji „Zarządzaj Hybrid Link” usługi Hybrid Link;
  • wskaż Hybrid Link, którego nazwę chcesz edytować i kliknij „ZARZĄDZAJ”;
  • to prowadzi do arkusza ze szczegółami usługi Hybrid Link;
  • kliknij „EDYTUJ NAZWĘ” w obszarze „DZIAŁANIA HYBRID LINK”;
  • wprowadź zmiany;
  • zatwierdzić zmianę przyciskiem „ZAPISZ ZMIANY”.