Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 6 - Zarządzanie Serwerem Cloud > Archiwizacja serwera Cloud

6.07 Archiwizacja serwera Cloud Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Nie można archiwizować serwera Cloud Pro z rozliczaniem miesięcznym (30 dni) lub rocznym, jeśli downgrade zasobów został zaplanowany.

Serwer Cloud Pro z rozliczaniem godzinowym
Jeśli archiwizujesz serwer Cloud Pro z rozliczaniem godzinowym, powiązane z nim zasoby zostaną natychmiast zwolnione, poza miejscem na dysku. Aby zobaczyć, za które zasoby będzie pobierana opłata w zależności od wybranego hypervisora i statusu serwera Cloud Pro, sprawdź przewodnik.

Serwer Cloud Pro z rozliczaniem miesięcznym (30 dni) lub rocznym
Jeśli archiwizujesz serwer Cloud Pro z rozliczaniem miesięcznym (30 dni) lub rocznym, powiązane z nim zasoby zostaną natychmiast zwolnione, poza miejscem na dysku, niezależnie od wybranego hypervisora. Zwolnienie zasobów (kiedy serwer jest zarchiwizowany) nie wpływa na cenę usługi, która została opłacona z góry.
- Przed końcem okresu prepaid (miesięcznego (30 dni) lub rocznego) możesz przywrócić serwer Cloud Pro na tych samych warunkach cenowych.
- Po zakończeniu okresu prepaid koszt zarchiwizowanego serwera Cloud Pro zostanie automatycznie przełączony na opcję godzinową i będzie pobierana opłata tylko za miejsce na dysku.
 
Dla zarchiwizowanego serwera Cloud Pro z rozliczaniem godzinowym będzie pobierana opłata tylko za miejsce na dysku.

Aby zarchiwizować serwer Cloud, wykonaj następujące kroki:
 • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz z menu "COMPUTING";
 • wybierz Data Center;
 • wybierz "Zarządzaj" z sekcji "SERWERY CLOUD" znajdującej się w menu po lewej stronie;

 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Zarządzaj Cloud Computing", gdzie są wylistowane wszystkie serwery Cloud;
 • znajdź serwer Cloud Pro, który chcesz zarchiwizować i kliknij znajdujący się obok niego przycisk "ZARZĄDZAJ";

 • po przejściu do specyfikacji technicznej serwera Cloud Pro, sprawdź, czy jest wyłączony;
  • jeśli jest włączony, wyłącz go;
 • w sekcji "OPERACJE SERWERA" kliknij "ARCHIWIZUJ";

 • pojawi się okno "Potwierdź archiwizację serwera", w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji:
  • skopiuj i wklej wyświetlony tekst i potwierdź, klikając "OK, ARCHIWIZUJ".
Po zakończeniu procesu, serwer Cloud Pro zostanie umieszczony w obszarze "Zarchiwizowane Serwery Cloud", dostępnym w sekcji "Archiwizuj" w menu "SERWERY CLOUD" znajdującym się po lewej stronie.

W specyfikacji technicznej zarchiwizowanego serwera Cloud Pro możesz:  
Jeśli serwer Cloud Pro korzysta z rozliczania miesięcznego (30 dni) lub rocznego, a został on zarchiwizowany z powodu wyczerpania środków, opcja rozliczeń zostanie automatycznie zmieniona na godzinową.