Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Wykorzystywanie środków

3.2 Wykorzystywanie środków

Pamiętaj, że jeśli posiadasz środki na koncie, zasoby i usługi zostaną automatycznie odnowione w dniu wygaśnięcia, bez względu na rodzaj płatności: kalkulowane godzinowo, miesięcznie, według miesiąca kalendarzowego, czy rocznie.
 
Jeśli nie zamierzasz przedłużać zasobu i/lub usługi, musisz anulować je ręcznie przed datą wygaśnięcia. Jeśli tego nie zrobisz, usługa zostanie przedłużona automatycznie.
 
W przypadku zasobów i/lub usług opłacanych z góry na miesiąc, miesiąc kalendarzowy lub rok zalecamy anulowanie tuż przed wygaśnięciem.
 
Tabela poniżej przedstawia opłacane zasoby w zależności od wybranego hypervisora oraz statusu Cloud PRO:

Z godzinowym planem taryfowym

  VMware Hyper-V OpenStack
Wł. Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Wył. Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.

Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Zarchiwizowany Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
O.S.
Licencje [1]
1. Windows Server RDS / Microsoft SQL Server.

Pamiętaj:
 • koszt usługi Serwera Cloud VPS nie zmienia się bez względu na jego status (wł. lub wył.);
 • koszt usługi Serwera Cloud PRO o miesięcznym/rocznym okresie rozliczeniowym nie zmienia się bez względu na jego status (wł., wył. lub zarchiwizowany).

Zasoby wybrane i skonfigurowane przez użytkownika są zawsze dostępne, gwarantowane, oraz zarezerwowane na wyłączność.

Użytkownik może zmienić ilość wykorzystywanych zasobów w dowolnym momencie, z wyjątkiem dysków twardych, których pojemność nie może zostać zmniejszona.
 
  Downgrade Downgrade
dyski twarde
Upgrade
Serwer Cloud PRO
z godzinowym planem taryfowym
     
Serwer Cloud PRO
z miesięcznym (30 dni) lub rocznym planem taryfowym
 *    
Serwer Cloud VPS      **
* Zaplanowany downgrade: wchodzi w życie od pierwszego odnowienia usługi i jest kalkulowany na podstawie wybranych zasobów.
** Upgrade rozmiaru: indywidualne zasoby nie mogą być podniesione.

W sekcji „Zarządzaj” „SERWERA CLOUD” możesz sprawdzić status (on/off) każdego Serwera Cloud.
W sekcji „Archiwizacja”  usługi „SERWERA CLOUD” możesz sprawdzić zarchiwizowane Serwery Cloud.
Koszt usługi Private Cloud jest kalkulowany na bazie 6 zasobów udostępnianych użytkownikowi:
 • vCPU
 • RAM
 • Przestrzeń dyskowa (HD)
 • Firewall
 • Zasoby sieciowe (Publiczne adresy IP)
 • vLAN
Zasoby mogą być zwiększane przez klienta w dowolnym momencie. Nielimitowany ruch przychodzący i wychodzący jest zawarty w cenie usługi.

Użytkownik może aktywować następujące usługi dodatkowe:
 • Zerto - DRaaS (Disaster Ricovery as a Service)
 • Veeam - BaaS (Backup as a Service)
Usługa Private Cloud jest opłacana z góry na miesiąc (30 dni).
Koszt usługi Object Storage jest kalkulowany na bazie 4 zasobów udostępnianych użytkownikowi:
 • przestrzeń dyskowa (obliczana w GB lub TB);
 • ruch przychodzący (obliczany w GB lub TB);
 • ruch wychodzący (obliczany w GB lub TB);
 • zapytania (przedstawiane jako liczba).

Użytkownicy mogą wybrać plan taryfowy bazując na własnych potrzebach. Dostępne są dwie formy taryfowe:
 • pay-per-use (stały koszt zasobów);
 • pakiet (całkowity koszt zasobów do wykorzystania w ciągu 30 dni)

Nielimitowany ruch przychodzący i zapytania są zawarte w cenie usługi bez względu na wybrany plan.

Poniżej znajdują się dokładne informacje odnośnie poszczególnych planów taryfowych.
 
Plan taryfowy Zasoby Liczba
Pay-per-use Przestrzeń Dyskowa każde 10 GB
Ruch wychodzący każde 10 GB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 4000 Przestrzeń Dyskowa 4 TB
Ruch wychodzący 40 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 8000 Przestrzeń Dyskowa 8 TB
Ruch wychodzący 80 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 16000 Przestrzeń Dyskowa 16 TB
Ruch wychodzący 160 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 24000 Przestrzeń Dyskowa 24 TB
Ruch wychodzący 240 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 32000 Przestrzeń Dyskowa 32 TB
Ruch wychodzący 320 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 48000 Przestrzeń Dyskowa 48 TB
Ruch wychodzący 480 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone
Storage 64000 Przestrzeń Dyskowa 64 TB
Ruch wychodzący 640 TB
Ruch przychodzący nieograniczony
Zapytania nieograniczone

Wybór planu taryfowego w głównej mierze zależny jest od sposobu wykorzystania usługi Object Storage. Dla zaledwie kilku operacji upload/download (np. takich jak backup), sugerujemy skorzystanie z opcji pay-per-use. W przypadku stałego wykorzystania usługi, rekomendujemy skorzystanie z pakietów. Plan taryfowy może zostać zmieniony w dowolnym momencie. Każde utworzone konto Object Storage może bazować na innym planie taryfowym, wedle potrzeb klienta.

Jeśli przejdziesz z planu pakietowego na opcję pay-per-use, zmiana zostanie zaimplementowana w ostatni dzień 30-dniowego okresu rozliczeniowego poprzednio wykorzystywanego planu.
 
W przypadku planu pakietowego opłata jest pobierana z góry na 30 dni, więc rekomendujemy wykonywanie jakichkolwiek zmian pod koniec okresu rozliczeniowego, aby nie utracić środków przeznaczonych na wykupienie obecnego planu. Nowy koszt zostanie naliczony od razu po zmianie na inny pakiet.

Jeśli konto Object Storage połączone z planem pakietowym zostanie usunięte, kwota pobrana na poczet obecnego okresu rozliczeniowego zostanie utracona.
Usługa rejestracji/transferu domeny posiada roczny koszt, który jest pobierany z góry.

Usługa rejestracji/transferu nazwy domeny zawiera następujące usługi dodatkowe:
 • Whois Privacy - roczny koszt, płacony z góry.
Usługa DNS jest opłacana na miesiąc (30 dni) z góry.
 
Jeśli użytkownik usunie DNS, kwota pobrana z góry za obecny okres rozliczeniowy zostanie utracona.
Usługa pozwala wykupić jeden lub więcej planów Monitoringu opłacanych z góry na miesiąc (30 dni). Kwota zostanie pobrana natychmiast w czasie zakupu planu Monitoringu, bez względu na wykorzystanie usługi lub jego brak w przeciągu następnych 30 dni.
 
Darmowy plan Monitoringu jest zarezerwowany dla klientów z aktywnym Serwerem Cloud PRO: istnieje możliwość aktywacji liczby Darmowych planów Monitoringu nie większej niż liczba wykupionych serwerów Cloud PRO.

W czasie aktywacji planu Monitoringu (bez względu czy jest to plan Darmowy, czy płatny) istnieje możliwość aktywacji również usługi Powiadomień SMS, kalkulowanej na zasadach pay-per-use basis za każdy wysłany SMS. Usługa Powiadomień SMS może zostać aktywowana lub dezaktywowana w każdym momencie.
Koszt usługi Cloud Backup jest kalkulowany na bazie 4 zasobów udostępnianych użytkownikowi:
 • Przestrzeń dyskowa (obliczana w GB lub TB)
 • Ruch przychodzący (obliczany w GB lub TB)
 • Ruch wychodzący (obliczany w GB lub TB)
 • Agenty (przedstawiani jako liczba)
Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy dwoma planami taryfowymi, zależnie od własnych potrzeb:
 • Pay-Per-Use (stały koszt zasobów)
 • Pakiet (całkowity koszt zasobów do wykorzystania w ciągu 30 dni)
  Nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący są zawarte w cenie usługi bez względu na wybrany plan.
Plan taryfowy Przestrzeń dyskowa Agenty
Cloud Backup pay-per-use każde 10 GB 5,000
Cloud Backup 100 100 GB 100
Cloud Backup 250 250 GB 250
Cloud Backup 500 500 GB 500
Cloud Backup 1000 1,000 GB 1,000
Cloud Backup 2500 2,500 GB 2,500
Cloud Backup 5000 5,000 GB 5,000
Cloud Backup 10000 10,000 GB 10,000
Cloud Backup 15000 15,000 GB 15,000
Cloud Backup 20000 20,000 GB 20,000
Cloud Backup 30000 30,000 GB 30,000
Cloud Backup 40000 40,000 GB 40,000
Cloud Backup 50000 50,000 GB 50,000
Wybór planu taryfowego w głównej mierze zależny jest od sposobu wykorzystania usługi Cloud Backup. W przypadku małych backupów, sugerujemy skorzystanie z opcji pay-per-use. Dla stałego wykorzystania do tworzenia dużych backupów, rekomendujemy wybór jednego z pakietów. Plan taryfowy może zostać zmieniony w dowolnym momencie. Każde utworzone Konto Backup może bazować na innym planie taryfowym, wedle potrzeb klienta.
 
Jeśli Konto Backup połączone z planem pakietowym zostanie usunięte, kwota pobrana na poczet obecnego okresu rozliczeniowego zostanie utracona.
Koszt usługi Cloud DBaaS jest kalkulowany w trybie miesięcznym (30 dni), zależnie od wybranej konfiguracji poniższych zasobów:
 • Licencja (typ bazy danych i jej wersja)
 • vCPU
 • RAM
 • Przestrzeń dyskowa
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kosztu usługi, zapoznaj się z „cennikiem”.
 
Jeśli usługa nie zostanie przedłużona ze względu na brak środków, status zostanie zmieniony na „Nieaktywny”.
 
  Plan o WSPÓŁDZIELONYCH zasobach Plan o DEDYKOWANYCH zasobach
MySQL Microsoft SQL Server MySQL Microsoft SQL Server
Bazy danych 1 1 nieograniczone nieograniczone
Użytkownicy 1 1 nieograniczeni nieograniczeni
Licencje 1 1 1 od 4 do 32
vCPU współdzielony zasób współdzielony zasób od 1 do 24 od 4 do 32
RAM (GB) współdzielony zasób współdzielony zasób od 1 do 72 od 12 do 96
Przestrzeń (GB) od 1 do 100 od 1 do 100 od 10 do 500 od 100 do 5,000
Automatyczny backup Codzienny, przechowywany przez 7 dni Codzienny, przechowywany przez 7 dni
Backupy manualne* nieograniczone nieograniczone
*Backupy manualne baz danych są naliczane w trybie godzinowym na podstawie wykorzystanych GB.
 Zasoby mogą zostać zwiększone przez użytkownika w dowolnym momencie za pomocą procedury upgrade.
 
Usługa Cloud DBaaS nie zezwala na zmniejszenie zasobów skonfigurowanych w czasie instalacji.