6.08 Usuwanie serwera Cloud

Jeśli usuniesz serwer Cloud VPS lub serwer Cloud PRO i korzystasz z rozliczania miesięcznego (30 dni) lub rocznego, koszt naliczony z góry zostanie utracony. Jeśli usuniesz serwer Cloud VPS lub serwer Cloud PRO i korzystasz z rozliczania miesięcznego (30 dni) lub rocznego, wyraźnie rezygnujesz z dni opłaconych z góry do daty wygaśnięcia usługi. Przypominamy, że w przypadku serwera Cloud VPS, istnieje możliwość zresetowania serwera za pomocą procesu zainicjowania , podczas gdy w przypadku serwera Cloud PRO możesz użyć przestrzeni FTP do zaimportowania własnego obrazu ISO do przywracania systemu.

Z Panelu Kontrolnego możesz trwale usuwać aktywne serwery Cloud oraz zarchiwizowane serwery Cloud PRO.
 
Procesu nie można cofnąć, po usunięciu serwera Cloud nie ma możliwości odzyskania danych i konfiguracji serwera.
 • Zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz z menu "COMPUTING";
 • wybierz Data Center;
 • wybierz "Zarządzaj" z sekcji "SERWERY CLOUD" znajdującej się w menu po lewej stronie;
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Zarządzaj Cloud Computing", gdzie są wylistowane wszystkie serwery Cloud;
 • znajdź serwer Cloud PRO, który chcesz usunąć i kliknij znajdujący się obok niego przycisk "ZARZĄDZAJ";
 • po przejściu do specyfikacji technicznej serwera Cloud PRO, sprawdź, czy jest wyłączony;
  • jeśli jest włączony, wyłącz go za pomocą przycisku "WYŁĄCZ SERWER";
 • w sekcji "OPERACJE SERWERA" kliknij "USUŃ";
 • pojawi się okno "Usuń Serwer Cloud" w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji:
  • "DELETE CLOUD SERVER"
  • "DELETE CLOUD SERVER AND IP ADDRESSES"
 • skopiuj i wklej wyświetlony tekst i potwierdź, klikając "OK, USUŃ".
Procesu nie można cofnąć, po usunięciu serwera Cloud nie ma możliwości odzyskania danych i konfiguracji serwera.
 • Zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz z menu "COMPUTING";
 • wybierz Data Center;
 • wybierz "Archiwizuj" z sekcji "SERWERY CLOUD" znajdującej się w menu po lewej stronie;
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Cloud Computing Zarchiwizowane Serwery Cloud", gdzie są wylistowane wszystkie zarchiwizowane serwery Cloud;
 • znajdź serwer Cloud PRO, który chcesz usunąć i kliknij znajdujący się obok niego przycisk "ZARZĄDZAJ";
 • po przejściu do specyfikacji technicznej serwera Cloud PRO, w sekcji "OPERACJE SERWERA" kliknij "USUŃ";
 • otworzy się okno "Usuń Serwer Cloud" w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji;
  • skopiuj i wklej wyświetlony tekst i potwierdź, klikając "OK, USUŃ".