Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Plany taryfowe dla Serwera Cloud PRO

3.1.2 Plany taryfowe dla Serwera Cloud PRO

W czasie tworzenia serwera Cloud PRO do wyboru są różne plany taryfowe:
 • godzinowy;
 • miesięczny (30 dni);
 • roczny.
Nie ma żadnej różnicy pomiędzy planami taryfowymi, jeśli chodzi o wykonanie upgradu serwera Cloud PRO.

Główna różnica pomiędzy planem godzinowym, a pozostałymi sposobami rozliczenia widoczna jest w przypadku zmniejszania zasobów, a dokładnie w czasie wymaganym do wprowadzenia zmian:
 • w przypadku planu godzinowego zmniejszenie zasobów jest natychmiastowe;
 • dla miesięcznych (30 dni) oraz rocznych planów zmniejszenie zasobów jest wprowadzane dopiero przy kolejnym odnowieniu.
Należy pamiętać, redukcja pojemności dysków twardych jest ograniczona.
 
Zmiana planu taryfowego zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu rozliczeniowego (godzinowego, miesięcznego lub rocznego).
 
  Docelowy plan taryfowy
Obecny plan taryfowy godzinowy miesięczny (30 dni) roczny
godzinowy -  
natychmiastowa
 
natychmiastowa
miesięczny (30 dni)  
zaplanowana*
-  
zaplanowana*
roczny  
zaplanowana*
 
zaplanowana*
-
 
* Zmiany w planie taryfowym będą obowiązywać od kolejnego odnowienia (miesięczny lub roczny).

Zmianę planu taryfowego dla serwera Cloud PRO można zmienić w następujący sposób:
 • przejdź do strony szczegółów technicznych serwera Cloud PRO;
 • w oknie przedstawiającym koszty oraz plany taryfowe kliknij przycisk "ZMIEŃ PLAN";
 • zostaniesz przeniesiony na stronę "Zmień plan", przedstawiającą obecny typ rozliczeniowy i nieaktywny przycisk "OK, ZMODYFIKUJ";
 • wybierz nowy okres rozliczeniowy i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku "OK, ZMODYFIKUJ";
 • pojawi się okno "Potwierdź zmianę planu", w którym będzie widoczna zmiana z obecnego na nowy plan taryfowy;
 • zatwierdź zmiany za pomocą przycisku "OK, POTWIERDZAM".
 • Jeśli plan taryfowy został zmieniony:
  • z godzinowego na miesięczny (30 dni);
  • z godzinowego na roczny;
  zmiana będzie natychmiastowa, a w sekcji kosztów wyświetlony zostanie nowy plan taryfowy.
 • Jeśli plan taryfowy został zmieniony:
  • z miesięcznego (30 dni) na godzinowy;
  • z miesięcznego (30 dni) na roczny;
  • z rocznego na godzinowy;
  • z rocznego na miesięczny (30 dni);
  zmiana zostanie wprowadzona od kolejnego odnowienia usługi, a w sekcji kosztów zostanie wyświetlony obecny plan taryfowy (do kolejnego odnowienia) oraz przyszły plan taryfowy (od kolejnego odnowienia).

   
  Do czasu kolejnego odnowienia (a więc przed wejściem w życie nowego planu taryfowego) można dokonywać zmian, pamiętaj, że przy zmianie z planu godzinowego na miesięczny (30 dni) i z godzinowego na roczny zmiana jest natychmiastowa, we wszystkich pozostałych przypadkach zmiana zostanie zaplanowana (zmiana zostanie wprowadzona wraz z końcem okresu prepaid).
Zaplanowana zmiana planu taryfowego następuje w dwóch przypadkach:
 • gdy użytkownik ręcznie zmieni typ planu serwera Cloud PRO z miesięcznym (30 dni) lub rocznym okresem rozliczeniowym:
  • z miesięcznego (30 dni) na godzinowy;
  • z miesięcznego (30 dni) na roczny;
  • z rocznego na godzinowy;
  • z rocznego na miesięczny (30 dni);
 • gdy serwer Cloud PRO z miesięcznym (30 dni) lub rocznym planem rozliczeniowym, wcześniej zarchiwizowanym, zostaje przywrócony. W takim przypadku plan jest automatycznie ustawiany na godzinowy na końcu okresu prepaid.
Należy pamiętać, że zmiana planu z godzinowego na miesięczny (30 dni) oraz z godzinowego na roczny jest natychmiastowa.

Aby anulować zaplanowaną zmianę planu, wykonaj następujące czynności:
 • przejdź do strony szczegółów technicznych serwera Cloud PRO;
 • w oknie przedstawiającym koszty oraz plany taryfowe kliknij przycisk "ZMIEŃ PLAN";
 • zostaniesz przeniesiony na stronę "Zmień plan", przedstawiającą obecny typ rozliczeniowy (ważnym do następnego odnowienia);
 • bez wprowadzania zmian, potwierdź i kontynuuj;
 • w oknie "Anuluj zmianę planu", zatwierdź i kontynuuj;
 • zaplanowana zmiana planu taryfowego zostanie anulowana;
 • w specyfikacji technicznej serwera Cloud PRO (w miejscu, gdzie jest informacja o kosztach oraz typie wybranego planu), nie będą już widnieć informacje o zaplanowanej zmianie planu.