Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud > Upgrade/downgrade zasobów serwera Cloud Pro

3.3 Upgrade/downgrade zasobów serwera Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

W celu wykonania upgrade/downgrade zasobów powiązanych z Twoim serwerem Cloud Pro, wykonaj następujące kroki:
 • Zaloguj się do Panelu Kontrolnego i przejdź do zakładki szczegółów technicznych serwera Cloud Pro.
 • Wyłącz serwer Cloud Pro, jeśli jest włączony.
 • Usuń Snapshot jeśli jest aktywny.
 • Przejdź do zakładki "Wykonaj upgrade serwera" pod nazwą serwera Cloud Pro.
 • Wybierz nowe wartości dla zasobów, które chcesz powiązać z serwerem Cloud Pro.
   
  • Jeśli zdecydujesz się zmniejszyć liczbę dysków twardych, dane zawarte na usuniętych dyskach twardych zostaną utracone.
  • Nie ma możliwości zmniejszenia rozmiaru dysku twardego po utworzeniu serwera Cloud Pro.
 • Zapisz swoje preferencje, klikając "WYKONAJ UPGRADE SERWERA" i potwierdzając zmiany.

Podczas procesu upgrade możesz wybrać opcję "Uruchom Serwer Cloud po zapisaniu", aby przyspieszyć uruchomienie serwera Cloud Pro po wprowadzeniu zmian.
 
Procedura upgradu zasobów dla serwera Cloud Pro, w przypadku opcji rozliczania miesięcznego (30 dni) lub rocznego została opisana powyżej.

Koszt upgradu zostanie obliczony zgodnie ze szczegółami podanymi w przewodniku.
Downgrade Twojego serwera Cloud Pro z rozliczaniem miesięcznym (30 dni) lub rocznym nie jest natychmiastowy. Zmiany w zasobach zostaną zaplanowane i wdrożone przy kolejnym odnowieniu usługi, a ceny zostaną przeliczone na podstawie skonfigurowanych zasobów.
 
Podczas odnawiania usługi, w celu wdrożenia dokonanych zmian dla Twojego serwera Cloud Pro (downgrade), nastąpi krótki kilkuminutowy przestój.