Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

3.3 Zmiana hasła

Aby zalogować się do konsoli webowej VMware vCloud Director należy użyć danych dostępowych (nazwa użytkownika oraz hasło) jakie zostały określone podczas tworzenia usługi Private Cloud w panelu zarządzania.

Po zalogowaniu do konsoli, istnieje możliwość zmiany hasła, w tym celu należy:
  • ze strony głównej konsoli

  • • wybrać opcję "Preferences", która znajduje się w prawym górnym rogu menu,

  • otworzy się okno "Edit User Preferences",

  • trzeba wybrać zakładkę "Change Password",

  • wprowadzić obecne hasło oraz nowe jakie ma obowiązywać dla konta, po czym zatwierdzić zmiany.
Po zakończeniu operacji zostaniesz automatycznie wylogowany. Aby ponownie zalogować się do konsoli VMware vCloud Director należy korzystać już z nowych danych dostępowych.
 
  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi technikami lub działem BOK.  VMware dostarcza dokumentację odnośnie użytkowania konsoli vCloud Director dostępną pod adresem: http://pubs.vmware.com/vcd-820/index.jsp?lang=en