COMPUTING > Wirtualny Private Cloud > Usługa Wirtualnego Private Cloud > Tworzenie Wirtualnego Private Cloud

1.2 Tworzenie Wirtualnego Private Cloud

Różnice między Wirtualnymi Private Cloud są wyjaśnione w tym poradniku.

W celu stworzenia Wirtualnego Private Cloud:
 • przejdź do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz COMPUTING z górnego menu;
 • wybierz Data Center;
 • wybierz Zarządzaj z sekcji WIRTUALNY PRIVATE CLOUD w lewym menu;
 • zostaniesz przeniesiony na stronę Zarządzania;
 • wciśnij przycisk UTWÓRZ NOWY PRIVATE CLOUD.
Tworzenie Wirtualnego Private Cloud składa się z następujących kroków:

1 - Tworzenie usługi

Szczegóły usługi

Wymagane jest wprowadzenie następujących informacji:
 • Nazwa usługi: nazwa do identyfikacji Wirtualnego Private Cloud.
  Dwa Wirtualne Private Cloud o tej samej nazwie nie mogą zostać utworzone w obrębie tej samej sieci.
 • Nazwa użytkownika: Służy do logowania do usługi poprzez konsolę webową VMware Cloud Director; hasło może zostać ustawione później z poziomu Zarządzania hasłem.
 • Numer telefonu: kontaktowy numer telefonu.
 • E-mail: adres e-mail.
  Dane kontaktowe mogą zostać wykorzystane przez naszych techników w celu skontaktowania się z klientem (sugerujemy wprowadzenie danych do kontaktu technicznego); dane mogą być edytowane po aktywacji Wirtualnego Private Cloud za pomocą funkcji edycji.

2 - Tworzenie nowego Wirtualnego Data Center (VDC)

Konfiguracja VDC

Wymagane jest podanie następujących danych:
 • Nazwa VDC: nazwa do identyfikacji Wirtualnego Data Center.
  Dwa Wirtualne Data Centers o tej samej nazwie nie mogą zostać utworzone w obrębie tego samego Wirtualnego Private Cloud.

 • Wybierz jeden z rodzajów Wirtualnego Data Center:
  • Standard - Podstawowa konfiguracja. Dodatkowe zasoby i usługi mogą zostać dodane w celu stworzenia niestandardowego VDC.
  • Business Continuity - Całkowicie redundantne zasoby obliczeniowe (vCPU i RAM) pomiędzy dwoma lub więcej Data Centers, działające synchronicznie.
  • Disaster Recovery -  VDC jako środowisko Disaster Recovery o rozwiązaniu:
   • Best effort - vCPU gwarantowany na poziomie 50%, RAM dostępny jedynie 5 dni w miesiącu.
   • Guaranteed resources - vCPU gwarantowany na poziomie 100%, gwarantowany, stale dostępny RAM.

 • Zasoby: zasoby obliczeniowe (vCPU, RAM, storage) przypisane do Wirtualnego Private Cloud są wylistowane w tym miejscu. Te same zasoby będą dostępne w obrębie konsoli webowej VMware Cloud Director i mogą zostać edytowane po aktywacji Wirtualnego Private Cloud za pomocą funkcji edycji.
  Sprawdź nasze poradniki w celu uzyskania dodatkowych informacji o specyfikacji i zasadach tworzenia vCPU, RAM oraz storage.
 • Zasoby sieciowe: w tym miejscu wyświetlone są zasoby sieciowe. Każdy Wirtualny Private Cloud jest tworzony z 5 VLAN oraz współdzieloną siecią publiczną o 4 publicznych adresach IP, jak również rozwiązaniem firewall. Dodane mogą zostać dedykowane sieci publiczne. Większa liczba VLAN może zostać zamówiona poprzez kontakt z działem wsparcia.
  Sprawdź nasze poradniki w celu uzyskania dodatkowych informacji o zasadach tworzenia/konfiguracji współdzielonej lub dedykowanej sieci.

Usługi dodatkowe VDC

Wirtualny Private Cloud: Standard / Wirtualny Private Cloud: Business Continuity
Wybierz usługę dodatkową Veeam Cloud Bare Metal Backup w celu wykonywania backupów bazujących na obrazach z serwerów Wirtualnego Private Cloud. Rozwiązanie działa we współpracy z hypervisorem wirtualizacyjnym (VMware). Nie jest wymagana instalacja agentów do połączenia na chronionych Maszynach Wirtualnych.

Wirtualny Private Cloud dla Disaster Recovery
Wybierz jedno z oprogramowań w celu replikacji danych, zapewniając Ciągłość Biznesową oraz Disaster Recovery (BCDR):
 • Zerto Cloud DRaaS - Wykorzystując replikację danych bazujących na hypervisorach, możliwe jest zredukowanie kosztów rozwiązań Disaster Recovery oraz kosztów sprzętowych, przeznaczonych na ochronę krytycznych wirtualizowanych aplikacji.
 • Veeam Cloud Connect (DRaaS) - Veeam Cloud Connect Replication może być wykorzystywany jedynie do replikacji z architektury on-premises (lub Hosted Private Cloud) na Wirtualny Private Cloud.
 • VMware vCAv (DRaaS) - VMware vCloud Availability (vCAV) jest rozwiązaniem Disaster Recovery dla Maszyn Wirtualnych i vApps, służącym do replikacji środowisk cloud na infrastrukturach on-premises Private Cloud.

Chcesz stworzyć kolejne Wirtualne Data Center?

Kolejne Wirtualne Data Centers (VDCs) mogą zostać skonfigurowane w obrębie Wirtualnego Private Cloud. Konfiguracja odbywa się w ten sam sposób jak sprecyzowaliśmy w Konfiguracji VDC.
 
Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.