STORAGE > Object Storage > Konto Storage > Zarządzanie kontem Storage

2.2 Zarządzanie kontem Storage

Poniższe zmiany mogą zostać wykonane dla konta Object Storage w dowolnym momencie: Zmiany dla konta Object Storage można wykonać w sekcji "Zarządzanie kontem Storage". Zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkie utworzone konta Object Storage.

Przejdź do szczegółów technicznych wybranego konta za pomocą przycisku "ZARZĄDZAJ" przypisanego do danego konta.

Zostanie wyświetlona strona szczegółów technicznych konta Object Storage zawierająca:
  • status konta ("AKTYWNE" lub "ZAWIESZONE");
  • Region i URL konta;
  • plan taryfowy konta wraz z datą aktywacji (oraz datą wygaśnięcia w przypadku planów pakietowych);
  • wykorzystanie zasobów