Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 2 - Konto Storage > Zmiana planu taryfowego

2.2.3 Zmiana planu taryfowego

Ze strony szczegółów technicznych konta Object Storage wybierz opcję "Edytuj" pod nazwą konta.

W sekcji "Wybierz plan taryfowy" zostanie wyświetlona opcja wybrana w czasie konfiguracji konta Object Storage. W przypadku planów pakietowych musi zostać wybrana jedna z opcji na wypadek wykorzystania dostępnych zasobów.

Zmiana planu taryfowego odbywa się poprzez wybranie innej opcji i zatwierdzenia zmian za pomocą przycisku "ZAPISZ ZMIANY" na dole strony.

Zostanie otwarte okno "Edytuj konto Object Storage", w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ".