Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 2 - Konto Storage > Konto Storage Aktywne/Zawieszone/Usunięte

2.2.1 Konto Storage Aktywne/Zawieszone/Usunięte

Po uzyskaniu dostępu do strony szczegółów technicznych konta Object Storage, możesz:
 
Konto może posiadać jeden z poniższych statusów:
  • AKTYWNY - kiedy konto jest gotowe do użycia.
  • ZAWIESZONY - kiedy konto zachowuje wszelkie właściwości (plan taryfowy i zapisane szczegóły), ale nie może być wykorzystywane. Ten status może zostać manualnie skonfigurowany przez użytkownika lub ustawiony przez system w przypadku wyczerpania środków na koncie.
W celu zmiany statusu (zawieszenia/aktywacji) konta kliknij:
  • "DEAKTYWUJ" w celu zawieszenia "AKTYWNEGO" konta Storage. Pojawi się okno z informacją "Konto Object Storage zostanie wyłączone." oraz z prośbą o zatwierdzenie operacji za pomocą przycisku "OK, WYŁĄCZ".
  • "AKTYWUJ" w celu aktywacji "ZAWIESZONEGO" konta Storage. Pojawi się okno "Aktywuj konto Object Storage" z prośbą o zatwierdzenie operacji za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ".
Przyciski są dostępne w sekcji "OPERACJE DOT. KONTA OBJECT STORAGE".
Operacja usunięcia konta jest nieodwracalna i będzie skutkowała stałą utratą wszelkich danych zapisanych na przestrzeni zdalnej oraz usunięciem wszystkich bucket'ów (które będą dostępne do użycia przez innych użytkowników).

Jeśli konto z planem pakietowym zostanie usunięte, wszelkie wykorzystane środki zostaną utracone.

W celu usunięcia konta kliknij przycisk "USUŃ" w sekcji "OPERACJE DOT. KONTA OBJECT STORAGE".

Operacja może zostać wykonana dla kont o statusie "AKTYWNY", jak i "ZAWIESZONY".