Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Private Cloud  /  2 - Zarządzanie stanem konta  /  Zużywanie stanu konta

2.2 Zużywanie stanu konta Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Na koszt usługi Private Cloud składa się cena 6 zasobów dostępnych dla klienta:
  • vCPU
  • RAM
  • Storage (HD)
  • Firewall
  • Zasoby sieciowe (Publiczne adresy IP)
  • VLAN
Ilość zasobów może być zwiększana w dowolnym momencie.
Ilość wygenerowanego transferu wychodzącego jak i przychodzącego jest zwolniona z opłat.
Użytkownik może aktywować dodatkowe, płatne usługi:
  • Zerto - DRaaS (Disaster Ricovery as a Service)
  • Veeam - BaaS (Backup as a Service)
Usługa Private Cloud jest rozliczana na podstawie miesięcznego abonamentu (30 dni).