2.1.1 Status usługi

Cloud DBaaS ma 5 statusów, w zależności od tego, czy zasoby są współdzielone, czy dedykowane:
 • Aktywny
 • Ograniczony
 • Nieaktywny
 • Tworzenie
 • Usuwanie
Czynności, które można wykonać, różnią się w zależności od stanu Cloud DBaaS.
 
Operacje Aktywny Ograniczony Nieaktywny
Restart *      
Zmiana nazwa usługi      
Ulepszenie zasobów      
Zmiana rekacji po przekroczeniu limitu przestrzeni **      
Usunięcie usługi      
* tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami
** tylko dla Cloud DBaaS ze współdzielonymi zasobami i bazą danych MySQL​
Usługa działa z ustawieniami skonfigurowanymi podczas instalacji.
Usługa nadal działa, ale uprawnienia do bazy danych będą ograniczone tylko do odczytu i usuwania. Funkcja restartu (dostępna tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami) jest wyłączona.

Status Ograniczony jest automatycznie przypisywany po przekroczeniu limitu przestrzeni na dane dla Cloud DBaaS:
 • ze współdzielonymi zasobami i bazą danych MySQL, które mają opcję Przekroczenie limitu nie będzie dozwolone aktywne;
 • ze współdzielonymi zasobami i bazą danych Microsoft SQL Server;
 • z dedykowanymi zasobami i bazą danych MySQL / Microsoft SQL Server.
 
REAKTYWACJA USŁUGI

Aby ponownie aktywować usługę, musisz wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:
 • uaktualnić storage usługi;
 • zwolnić miejsce w bazie danych, aby łączna wykorzystywana pamięć spadła poniżej limitu planu;
 • W przypadku bazy danych MySQL ze współdzielonymi zasobami, jeśli ta opcja jest włączona, zmień opcję Przekroczenie limitu nie będzie dozwolone na Przelicz zasoby storage ponad limit zgodnie z planem pay-as-you-go.
Będziesz musiał poczekać, aż system zaktualizuje wartości pamięci, zanim będzie można przywrócić usługę.

Po wykonaniu co najmniej jednego z tych kroków należy kliknąć PRZYWRÓĆ USŁUGĘ w CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH USŁUGI w arkuszu danych technicznych Cloud DBaaS.
Status nieaktywny jest nadawany przez system, jeśli usługa nie zostanie odnowiona z powodu niewystarczających środków na koncie.
 
REAKTYWACJA USŁUGI

Aby ponownie uruchomić usługę:
 • Doładuj swoje konto, aby wystarczyło na co najmniej 1 miesiąc.
 • Kliknij PRZYWRÓĆ USŁUGĘ w CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH USŁUGI w arkuszu danych technicznych Cloud DBaaS.
Ten stan jest wyświetlany na liście Cloud DBaaS podczas konfiguracji.
Ten stan jest wyświetlany na liście Cloud DBaaS podczas usuwania.