Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.1.1 Job: wybór nazwy oraz ilość kopii

W pierwszym kroku tworzenia Job zobaczysz następujące okno "CREATE BACKUP JOB / Job",

które poprosi o wprowadzenie następujących informacji:
  • Job name (pole wymagane): jest to nazwa, którą nadajesz Job, i która pojawia się w sekcji "JOBS".
  • Description (pole opcjonalne): tutaj możesz wprowadzić opis Job.
  • Retention policy (pole wymagane): jest to liczba kopii Job, którą chciałbyś zachować (bez względu na ustawioną częstotliwość Job). Podstawowa wartość to 14 kopii.
Po wypełnieniu niezbędnych pól możesz przejść do następnego kroku, klikając w przycisk "Next >".
 Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.