Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

6.10 Powiadomienia

Powiadomienia są wiadomościami, które informują użytkownika o przeprowadzonych operacjach. Ponadto w tym miejscu będą umieszczane informacje przez Forpsi o planowanych pracach konserwacyjnych lub nowych funkcjonalnościach.

Po zalogowaniu do panelu zarządzania i wybraniu Datacenter masz możliwość zobaczenia powiadomień o operacjach jakie były przeprowadzone.

W górnej części panelu zarządzania znajduje się sekcja "Powiadomienia" zawierająca liczbę zależną od ilości otrzymanych wiadomości:

   jeśli nie masz żadnych powiadomień lub zostały przeczytane/usunięte
   jeśli masz nowe powiadomienia

po kliknięciu napisu "Powiadomienia" pojawi się oknoKolor tła powiadomienia informuje o:
   żółty - powiadomienie nie zostało odczytane
   biały - powiadomienie zostało przeczytane
Są dwa typy powiadomień:
   Systemowy:
powiadomienia są generowane automatycznie w celu potwierdzenia przeprowadzonych operacji przez użytkownika (np.: stworzenie nowego serwera Cloud, wyłączenie, archwizacja itp.).
   Operatora:
powiadomienia są tworzone i wysyłane przez operatora.

Każde powiadomienie jest klasyfikowane według poniższych oznaczeń:
   operacja zakończona sukcesem
   operacja zakończona błędem
   ważne informacje
   info

W prawym górnym rogu znajdują się dwa przyciski
  odświeża powiadomienia
  usuwa wszystkie przypomnienia
  zamyka okno
jeśli chcesz usunąć powiadomienie wystarczy kliknąć przycisk usunięcia, który znajduje się obok każdego powiadomienia 

Wszystkie powiadomienia mają datę ważności, po której są usuwane.

Powiadomienia, które nie zostały usunięte będą widoczne podczas każdego logowania aż do końca daty ich ważności.

Powiadomienia typu "System" nie mogą być usunięte mogą być tylko odroczone. Gdy zostanie użyty przycisk "Usuń" powiadomienie zniknie z listy podczas aktualnej sesji jednak przy kolejnym logowaniu pojawi się ponownie aż do końca daty jego ważności.

W sekcji "Powiadomienia" znajdują się wszystkie operacje jakie zostały wykonana na serwerze Cloud, te same informacje znajdują się w sekcji "Logi operacji".