Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

6.03 Metody backupu Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Jest kilka metod tworzenia kopii zapasowych danych - backup.  Przed zapoznaniem Cię z nimi, ważne jest abyś zapamiętał, że każdy dysk jest aktywowany na redundantym, zsynchronizowanym magazynie danych - Storage. Potrzeba backupu zatem nie powinna powstawać z obawy przed utratą danych z przyczyn takich jak awarie techniczne. Jednakże usługa Storage pozwala na odzyskanie plików przypadkowo usuniętych przez klienta, a które powinny zostać odzyskane. Jeśli chcesz wykonać backup, sugerujemy następujące procedury:
  • instalacja drugiego/trzeciego/czwartego dysku twardego w usłudze Serwer Cloud, aby użyć go jako miejce na backup.
  • stworzenie i konfiguracja nowego Serwera Cloud w innym Datacenter z Szablonu Openfiler, lub z jakimkolwiek Windows Cloud Serwer i użycie go jako backupu Serwera (zewnętrzna i prywatna sieć).
  • eksport dysku twardego do obszaru FTP dostępnego na Twoim koncie FPL-XXXX i przygortowanie do pobrania (po pobraniu wskazane jest jego usunięcie z obszaru FTP).
  • Zakupić serwer dedykowany, aby móc używać go jako serwer kopii zapasowych
Jeśli chcesz utworzyć sobie punkt przywracania, który umożliwi przywrócenie plików przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian lub aktualizacji, oferujemy Ci funkcję Snapshot (pamiętaj, że w tym przypadku backup jest przechowywany przez dwa dni).