COMPUTING > Serwery Cloud > 9 - Wirtualne Switche oraz sieci prywatne > Tworzenie sieci prywatnej przy użyciu Panelu Zarządzania

9.3.1 Tworzenie sieci prywatnej przy użyciu Panelu Zarządzania Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Z Panelu Zarządzania możesz tworzyć i zarządzać połączeniami pomiędzy różnymi elementami sieci. Panel zarządzania pozwala na wyświetlanie wszystkich połączeń dla każdego elementu, zarówno dla serwerów Cloud jaki i Wirtualnych Switch'y.
  1. Wejdź w zakładkę "Zarządzaj" aby wyświetlić listę utworzonych serwerów Cloud. Następnie w linii odpowiadającej serwerowi, który ma zostać podłączony do switch'a kliknij w ikonę "Zarządzaj".
  2. Przewiń stronę zarządzania serwerem Cloud w dół do sekcji "Karty Sieciowe", gdzie znajduje się lista 3 zainstalowanych kart sieciowych.
  3. Kliknij na przycisk "Podłącz Wirtualny Switch" dla karty sieciowej, którą chcesz podłączyć do Wirtualnego Switch'a.
  4. Po pojawieniu się monitu wybierz z listy nazwę Wirtualnego Switch'a do którego chcesz podłączyć serwer Cloud a następnie zatwierdź.
Po chwili serwer Cloud zostanie "fizycznie" podłączony do Wirtualnego Switch'a.
Powyższe kroki należy powtórzyć dla każdego serwera, który ma być podłączony do switch'a
Po utworzeniu połączeń, przed skorzystaniem z sieci należy przeprowadzić odpowiednią konfigurację na każdym serwerze Cloud.

Przypominamy, że wirtualne switche są wykorzystywane przy tworzeniu prywatnych sieci między serwerami Cloud czy raczej sieci między interfejsami sieciowymi posiadającymi prywatne adresy IP (np.: 192.168.0.1, 2, 3, etc.).
W celu umożliwienia wymiany danych do jak i z Internetu interfejsy sieciowe z publicznym adresem IP są połączone z jednym publicznym wirtualnym switch'em.