Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.5 Panel Webowy - VMS

Kliknij "VMS",

aby uzyskać dostęp do odpowiedniego poziomu:

Dla każdego VM, możesz sprawdzić:
  • VM: nazwę VM;
  • vApp: vApp do którego należy VM;
  • Job name: nazwę Job połączonego z danym VM;
  • Restore points: liczbę backupów dostępnych dla danego zasobu;
  • Last success: datę ostatniego pomyślnego backupu;
W tej sekcji możesz odzyskać VM oraz/lub vApps.

Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.