Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.1.4 Job: wybór opcji harmonogramu

W czwartym kroku tworzenia Job zobaczysz następujące okno "CREATE BACKUP JOB / Job schedule".

Jeśli niczego nie zmienisz, Job nie zostanie uruchomiony.

Jeśli wybierzesz opcję "Run the job automatically" możesz ustawić automatyczny backup na jeden lub więcej dni w tygodniu, bądź miesiącu.
  • Opcja "Daily at this time" pozwala na wybór czasu oraz dnia (lub dni) tygodnia, w których ma być uruchomiony Job. Możesz ustawić od jednego do siedmiu dni w tygodniu.
  • Opcja "Monthly at" pozwala na wybór czasu, dnia oraz miesiąca (lub miesięcy), w których ma być uruchomiony Job. Więc możesz ustawić na przykład jeden dzień w miesiącu dla jednego lub kliku miesięcy.
Automatic retry:
jeśli wybrałeś automatyczny backup, możesz zmienić maksymalną ilość prób przeprowadzenia Job w przypadku niepowodzenia oraz czas pomiędzy niepowodzeniem, a podjęciem następnej próby.
Backup windows:
kolejna dostępna opcja (jeśli zostało aktywowane harmonogramowanie) pozwala na wstrzymanie działania Job, jeśli nie został on zakończony w ustawionym czasie. Kliknij "Window...",

pojawi się okno, przedstawiające grafikę jak poniżej. Kliknij przycisk "Denied" aby wybrać godziny, w których nie chcesz przeprowadzać Job. Aby ponownie aktywować wyłączony okres, wybierz opcję "Permitted".
Po wypełnieniu niezbędnych pól możesz przejść do następnego kroku, klikając w przycisk "Next >".
Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.