Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.1.5 Job: ustawianie powiadomień

W piątym i ostatnim kroku tworzenia Job zobaczysz następujące okno "CREATE BACKUP JOB / Email Notifications".

Po wciśnięciu "Enable e-mail notifications" możesz sprecyzować kto ma otrzymywać wiadomości mailowe o poszczególnych rezultatach Job.

Aby zakończyć tworzenie Job, kliknij "Finish".

Pojawi się okno jak poniżej, ukazujące postępy procesu tworzenia,

a następnie pojawi się okno z potwierdzeniem.
Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.