1.1.5 Własność zasobów

Aruba Cloud oznacza, zgodnie ze swoim modelem współdzielonej odpowiedzialności, własność infrastruktury, licencji, adresów IP, dostarczonego oprogramowania Aruba Cloud, oprogramowania, danych i treści wprowadzonych przez klienta, segregując je według usług.
 

Serwer Cloud PRO

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura oraz wszelkie elementy fizyczne są własnością Aruba Cloud.
 • Wszelkie licencje Microsoft (system operacyjny oraz aplikacje) są własnością Microsoft, udostępnioną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
 • Aruba Cloud udziela klientowi możliwość wykorzystania licencji Microsoft na czas użytkowania platformy Aruba Cloud, w zgodzie z zasadami licencji Microsoft.
 • Udostępnione adresy IP są własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Wszelkie oprogramowanie zainstalowane przez klienta na dostarczonej platformie pozostaje w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.
 • Dane utworzone lub wgrane przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.
 • Jeśli Serwer Cloud PRO zostanie utworzony na szablonie, który nie jest dostarczany przez Aruba Cloud, klient jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystany szablon.

Serwer Cloud VPS

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura oraz wszelkie elementy fizyczne są własnością Aruba Cloud.
 • Wszelkie licencje Microsoft (system operacyjny oraz aplikacje) są własnością Microsoft, udzieloną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
 • Aruba Cloud udziela klientowi możliwość wykorzystania licencji Microsoft na czas użytkowania platformy Aruba Cloud, w zgodzie z zasadami licencyjnymi Microsoft.
 • Udostępnione adresy IP są własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Wszelkie oprogramowanie zainstalowane przez klienta na dostarczonej platformie pozostaje w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.
 • Dane utworzone lub wgrane przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.

Virtual Private Cloud

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura oraz wszelkie elementy fizyczne są własnością Aruba Cloud.
 • Wszelkie licencje Microsoft (system operacyjny oraz aplikacje) są własnością Microsoft, udostępnioną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
 • Aruba Cloud udziela klientowi możliwość wykorzystania licencji Microsoft na czas użytkowania platformy Aruba Cloud, w zgodzie z zasadami licencyjnymi Microsoft.
 • Udostępnione adresy IP są własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Wszelkie oprogramowanie zainstalowane przez klienta na dostarczonej platformie pozostaje w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.
 • Dane utworzone lub wgrane przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.
 • Jeśli jedna lub więcej VM na Private Cloud zostanie utworzona na szablonie, który nie jest dostarczany przez Aruba Cloud, klient jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystany szablon.

Cloud Backup

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura wykorzystywana do dostarczania usługi jest własnością Aruba Cloud.
 • Licencja oprogramowania backup, wraz z agentami instalowanymi na maszynie klienta, jest własnością Aruba Cloud, udostępnioną klientowi na czas wykorzystywania platformy Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Dane utworzone przez backup klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.

Cloud Monitoring

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura wykorzystywana do dostarczania usługi jest własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Dane konfiguracyjne utworzone przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.

Cloud Object Storage

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura wykorzystywana do dostarczania usługi jest własnością Aruba Cloud.
 • Licencja oprogramowania Scality RING jest własnością Scality, udostępnioną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
Własność Klienta
 • Dane wprowadzone na platformie przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.

IaaS dla SAP HANA

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura wykorzystywana do dostarczania usługi jest własnością Aruba Cloud.
 • Licencja "SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications" jest własnością Scality, udostępnioną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
 • Aruba Cloud umożliwia klientowi wykorzystanie licencji "SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications" na czas użytkowania platformy Aruba Cloud, w zgodzie z zasadami licencyjnymi SUSE.
Własność Klienta
 • Dane wprowadzone na platformie przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.

Domain Center

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura wykorzystywana do dostarczania usługi jest własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Zarejestrowane domeny są własnością klienta.

Cloud DBaaS

Własność Aruba Cloud
 • Infrastruktura oraz wszelkie elementy fizyczne są własnością Aruba Cloud.
 • Wszelkie dostarczone licencje SQL Microsoft są własnością Microsoft, udostępnioną Aruba Cloud (jako Dostawcy Usługi) w celu dostarczenia usługi.
 • Aruba Cloud umożliwia klientowi wykorzystanie licencji Microsoft SQL na czas użytkowania platformy Aruba Cloud, w zgodzie z zasadami licencyjnymi Microsoft.
 • Udostępnione adresy IP są własnością Aruba Cloud.
Własność Klienta
 • Dane wprowadzone na platformie przez klienta pozostają w zakresie obowiązków i odpowiedzialności klienta.