COMPUTING > Serwery Cloud > Zarządzanie Serwerem Cloud > Usuwanie dysku twardego

6.15 Usuwanie dysku twardego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Operacja usunięcia dysku twardego zarezerwowana jest wyłącznie dla dysków dodatkowych (HDD1, HDD2, oraz HDD3). W celu przeprowadzenia tej operacji, musisz wyłączyć serwer Cloud z panelu zarządzania oraz następnie wykonać usunięcie klikając przycisk "Usuń" w obszarze oznaczonym "Wirtualne Dyski".Aby zmiany zaczęły obowiązywać należy je potwierdzić klikając "OK".Jeśli nie zamierzasz wdrażać zmian, po prostu anuluj operację używając przycisku "Anuluj".

Pamiętaj, iż usuwanie dysku twardego nieuchronnie wiąże się z utratą wszystkich danych które zawierał.
 
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.