Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 15 - Szablony Prywatne > Usunięcie szablonu prywatnego

15.4 Usunięcie szablonu prywatnego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Usunięcie szablonu nie ma wpływu na utworzone na jego podstawie Serwery Cloud.

Usunięcie szablonu prywatnego odbywa się w następujący sposób:
  • przejdź do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz "COMPUTING" z menu w górnej części strony;
  • wybierz data center, w którym utrzymywany jest szablon, który chcesz usunąć;
  • wybierz "Szablony Prywatne" z sekcji "SZABLON" z menu po lewej stronie;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Szablony Prywatne";
  • kliknij "ZARZĄDZAJ" obok szablonu, który chcesz usunąć;;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji szablonu osobistego;
  • kliknij "USUŃ" w sekcji "OPERACJE DOT. SZABLONÓW OSOBISTYCH";
  • zostanie wyświetlone okno "Usuń Szablon Prywatny", w którym należy zatwierdzić operację;
  • kliknij "OK, POTWIERDŹ" aby kontynuować.