Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 7 - Zaplanowane Operacje > Edycja/Usuwanie Zaplanowanych Operacji

7.4 Edycja/Usuwanie Zaplanowanych Operacji

Wszystkie zaplanowane operacje (jednokrotne i cykliczne) mogą być edytowane lub usunięte w dowolnym momencie.

Są dwa sposoby na edycję zaplanowanej operacji:
 
Przesuń kursor myszy na obraz zaplanowanej operacji. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz "Edytuj" lub "Usuń".

Zaplanowana operacja może zostać również usunięta poprzez kliknięcie na czerwony krzyżyk, który widoczny jest obok obrazu po skierowaniu na niego kursora myszy.
Wybierz "EDYTUJ" lub "USUŃ" z wiersza poleceń.