Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 12 - Licencje > Usunięcie licencji Plesk

12.3 Usunięcie licencji Plesk

Licencja Plesk może zostać usunięta lub oznaczona do wygaśnięcia z poziomu Panelu Kontrolnego.
W celu wykonania operacji:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego za pomocą danych logowania: nazwy konta (np. FPL-12345) i hasła;
  • wybierz „Licencje Plesk” z menu po lewej stronie i kliknij przycisk „ZARZĄDZAJ” obok licencji Plesk, którą chcesz usunąć;
  • kliknij „USUŃ” pod „ZARZĄDZAJ LICENCJĄ PLESK”;
  • wklej tekst widoczny w otwartym oknie i wciśnij „OK, USUŃ”, aby zatwierdzić operację.
Usunięcie licencji oznacza, iż Plesk nie będzie dłużej działał oraz nie będzie możliwości korzystania z narzędzi służących do zarządzania i konfiguracji. Nie będziesz mógł zarządzać poprzez Plesk klientami i powiązanymi domenami oraz stronami internetowymi do czasu zainstalowania aktywnej licencji.
 
Licencje Plesk są ważne przez 30 dni od daty aktywacji: po usunięciu, licencja pozostanie aktywna do czasu jej wygaśnięcia, ale nie będziesz miał dłużej możliwości uzyskania dostępu do panelu kontrolnego Plesk z poziomu Serwera Cloud.
 
Usunięcie licencji Plesk nie jest równoznaczne z automatycznym usunięciem Plesk z Serwera Cloud; operacja ta musi zostać wykonana ręcznie przez użytkownika.