Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 12 - Licencje > Instalacja Plesk za pomocą graficznego interfejsu serwera Cloud (Windows lub Linux)

12.2.1 Instalacja Plesk za pomocą graficznego interfejsu serwera Cloud (Windows lub Linux)

Licencja Plesk zakupiona w Panelu Kontrolnym może być wykorzystana jedynie na Serwerze Cloud w obrębie infrastruktury Aruba Cloud.
 
Jeśli zdecydujesz się zainstalować Plesk na Serwerze Cloud, na którym znajduje się instalacja MySQL, powinieneś w pierwszej kolejności odinstalować MySQL z Serwera Cloud, a następnie zainstalować Plesk.
 
Oficjalna Dokumentacja Plesk
W celu uzyskania szczegółowych informacji technicznych i sprzedażowych, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.
 
 • Dostań się do Serwera Cloud za pomocą RDP.
 • Pobierz Plesk Installer.
 • Uruchom Plesk Installer: Interfejs instalatora zostanie uruchomiony w przeglądarce.
 • Pobierz skrypt instalatora:
  wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
 • Aktywuj run mode dla pobranego skryptu instalatora:
  chmod +x ./plesk-installer
 • Upewnij się, że port 8447 jest otwarty: port 8447 pozwala na dostęp do GUI instalatora.
 • Uruchom skrypt wraz z opcją --web-interface, która aktywuje interaktywny instalator z interfejsem dla ostatniej stabilnej wersji Plesk:
  ./plesk-installer --web-interface
 • Interfejs instalatora zostanie uruchomiony w przeglądarce.

Wybierz preferowany język z rozwijanej listy (angielski jest domyślnie wybrany). Wprowadź dane dostępowe administratora Serwera Cloud. Kontynuuj poprzez kliknięcie „Log In”.Pojawi się strona jak poniżej. Na tym etapie możesz jedynie kontynuować instalację Plesk za pomocą opcji „Install or Upgrade Product”.Zaznacz opcję „Plesk” i kliknij „Continue”.Wybierz rodzaj instalacji. Dostępne są trzy opcje:
 • Recommended: instalacja zawiera komponenty niezbędne dla hostingu.
 • Full: instalacja zawiera wszystkie dostępne komponenty.
 • Custom: instalacja pozwala użytkownikowi wybrać, które komponenty mają zostać zainstalowane.
W naszym poradniku wybieramy opcję „Recommended”. Kliknij „Continue”.Jeśli zaznaczysz opcję „Preview components selection”, wyświetlona zostanie lista komponentów, które możesz dodać lub usunąć. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Continue”.Zostaniesz poproszony o ustawienie hasła dla administratora Plesk.Po kilknięciu „Continue” proces instalacji Plesk zostanie rozpoczęty: może on zająć od 30 do 90 minut, zależnie od wybranych komponentów, technicznej specyfikacji Serwera Cloud oraz szybkości łącza.Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone potwierdzenie jak poniżej.Kliknij „OK”, aby przejść z powrotem do strony „Summary”. Z tego miejsca będziesz mógł w każdym momencie zmienić zainstalowane komponenty.