Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 10 - Publiczne adresy IP > Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem Debian oraz Ubuntu

10.2.4 Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem Debian oraz Ubuntu Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Przed rozpoczęciem należy przypisać publiczne adresy IP do istniejącego serwera Cloud w Panelu Zarządzania.

Następnie trzeba je skonfigurować na karcie sieciowej w Serwerze Cloud z systemem Linux Debian lub Ubuntu:
 

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static

name alias IP
address 95.110.153.140
netmask 255.255.255.0

  • Zaloguj się do serwera Cloud z systemem Linux Debian lub Ubuntu korzystając z Konsoli Odzyskiwania.
  • Uruchom z linii poleceń nano /etc/network/interfaces w celu edycji pliku konfiguracyjnego.
  • Edytuj plik wprowadzając dane dla nowych aliasów IP dla karty sieciowej, którą chcesz skonfigurować. Pamiętaj, iż w celu przemieszczania się po pliku tekstowym należy korzystać ze strzałek, oraz aby dodać nowy tekst po prostu dodaj go poniżej istniejących wierszy (przykład dla dodania aliasu adresu IP dla karty sieciowej eth0 z adresem IP 95.110.153.140 oraz maską podsieci 255.255.255.0).
  • Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij "CTRL+O" aby zapisać zmiany a następnie "CTRL+X" aby wyjść z edytora.
Od tego momentu serwer Cloud z systemem Linux Debian lub Ubuntu jest poprawnie skonfigurowany dla obsługi wielu adresów IP.
 
Operacja konfigurowania adresów IP na karcie sieciowej Twojego serwera Cloud musi być wykonywana za każdym razem, kiedy wprowadzasz zmiany w adresach IP za pomocą panelu zarządzania.