COMPUTING > Serwery Cloud > Projektowanie data center > Ustanawianie systemów Business Continuity (Ciągłości Biznesowej)

16.1.2 Ustanawianie systemów Business Continuity (Ciągłości Biznesowej)

Jest to zdolność firmy do kontynuowania działalności gospodarczej w przypadku katastrofy, które mogą uderzyć w nią, wewnętrznie (np. awarie, pożary) lub zewnętrznie (np. trzęsienia ziemi, powodzie, blackout) w jej struktury.

Plan Business Continuity (BCP) jest dokumentem który zawiera informację oraz działania podejmowane w przypadku destrukcyjnych lub szkodliwych zdarzeń. Im bardziej BCP jest szczegółowy, tym mniejsze będą niedogodności, które jakakolwiek przyczyna wewnętrzna lub zewnętrzna mogłaby spowodować firmie. BCP jest więc skupiony na procesach biznesowych, na możliwych przyczynach które mogą powodować zmniejszenie operacyjności firmy oraz ich rozwiązaniach.

Na Aruba Cloud, ciągłość oferowanej usługi jest gwarantowana poprzez całkowicie redundantne i synchronicznie replikowane środowisko Cloud. Ciągłość Twojego biznesu jest więc już zagwarantowana, w przypadku awarii jednego lub więcej węzłów sprzętowych infrastruktury Aruba Cloud, i jest już wliczona w koszty. Oferta Aruba Cloud jest także pełna narzędzi jakich jak balansery (load balancing) lub serwery kopii bezpieczeństwa, które umożliwią Ci zapewnić ciągłość Twojego biznesu nawet w przypadku gdzie problem wystąpi na jednym lub więcej aktywowanym przez Ciebie Serwerze Cloud.

Aruba Cloud then zatem oferuje Ci najlepsze warunki niezawodności oraz ciągłości usługi przy minimalnych kosztach. Kolejną możliwością oferowaną przez Aruba Cloud na potrzeby Business Continuity, jest aktywacja Twojej infrastruktury w kilku Datacenter w różnych lokalizacjach, znajdujących się we Włoszech oraz innych krajach Europy, tak by infrastruktura była aktywna także w przypadku awarii całego Datacenter.