COMPUTING > Serwery Cloud > Projektowanie data center > Konfiguracja serwera Windows

16.2.1 Konfiguracja serwera Windows Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

W drugiej części - ze szczególnym uwzględnieniem serwerów Cloud z systemem Windows - będziemy mogli przystąpić do konfiguracji serwerów Cloud w dwóch, odrębnych Datacenter, dzięki której będą one łączyć się wzajemnie ze sobą za pośrednictwem prywatnego tunelu OpenVPN, który ustawimy.
 
Wymagania wstępne dla tej instrukcji są takie same jak w części pierwszej: należy połączyć kartę sieciową z serwerem Cloud przez Wirtualny Switch do pfSense na routerze/firewall'u.
 
By powiązać "Cloud server 1" z "Cloud server 2" konieczne jest nawiązanie połączenia w pierwszej kolejności "Cloud server 1" z "pfsense 1" poprzez prywatny adres IP (dla artykułu użyjemy przykładowego adresu 10.0.1.100). Oba serwery nadal mogą posiadać swoje publiczne adresy IP niezbędne do połączenia bezpośrednio z Internetem. Ruch pomiędzy serwerami odbywać się będzie poprzez prywatny tunel OpenVPN utworzony pomiędzy "pfsense 1" i "pfsense 2".
 
By uniknąć problemów z błędnie wprowadzoną konfiguracją usług, która mogłaby skutkować zablokowaniem serwera Cloud, wprowadzane zmiany działają tylko CHWILOWO. Restart serwera spowoduje przywrócenie wcześniejszej konfiguracji. W przypadku awarii po prostu uruchom ponownie "server1" i / lub "serwer2", aby przywrócić poprzednią konfigurację.
W celu wprowadzenia stałej konfiguracji należy skorzystać z odpowiednich artykułów dotyczących konkretnej dystrybucji Linux'a zainstalowanej na serwerze.

Oto schemat sieci, którą stworzyliśmy:
 
 
 1. 1 - Konfiguracja "server1"
  1. 1.1 połącz się z twoim Serwerem Cloud Windows za pomocą Remote Desktop używając klienta "Administrator"
  2. 1.2 skonfiguruj prywatną sieć na Serwerze Cloud Windows. Podczas tego etapu należy zanotować nazwę skonfigurowanej karty sieciowej (zazwyczaj jest to "Lan 2")
  3. 1.3 dopuść cały ruch na interfejsie sieciowym podłączonym do "pfsense1"przez "virtual switch 1"
  4. 1.4 otwórz "wiersz poleceń"
  5. 1.5 wpisz w lini komend polecenie: route add 10.0.2.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.1
  6. 1.6 dla Windows 2003
   • 1.6.1 1.6.1 sprawdź nazwę karty sieciowej podłączonej do "pfsense1", a skonfigurowanej w kroku 1.2 (zazwyczaj: "Lan 2")
   • 1.6.2 jeśli nazwą karty sieciowej nie jest "LAN 2", zastąp nazwę na właściwą w tym poleceniu, w innym razie wpisz po prostu: netsh firewall set opmode mode=disable interface="LAN 2"
  7. 1.7 dla Windows 2008 i późniejszych wersji
   • 1.7.1 wpisz w lini komend następujące polecenie: netsh advfirewall firewall add rule name="Allow OpenVPN LAN" dir=in action=allow localip="10.0.1.0/24"
 2. 2 - Konfiguracja "server2"
  1. 2.1 połącz się z twoim Serwerem Cloud Windows za pomocą Remote Desktop używając klienta "Administrator"
  2. 2.2 skonfiguruj prywatną sieć na Serwerze Cloud Windows. Podczas tego etapu należy zanotować nazwę skonfigurowanej karty sieciowej (zazwyczaj jest to "Lan 2")
  3. 2.3 dopuść cały ruch na interfejsie sieciowym podłączonym do "pfsense1"przez "virtual switch 1"
  4. 2.4 otwórz "wiersz poleceń"
  5. 2.5 twpisz w lini komend polecenie: route add 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.2.1
  6. 2.6 dla Windows 2003
   • 2.6.1 1 sprawdź nazwę karty sieciowej podłączonej do "pfsense1", a skonfigurowanej w kroku 2.2 (zazwyczaj: "Lan 2")
   • 2.6.2 jeśli nazwą karty sieciowej nie jest "LAN 2", zastąp nazwę na właściwą w tym poleceniu, w przeciwnym razie wpisz po prostu: netsh firewall set opmode mode=disable interface="LAN 2"
  7. 2.7 dla Windows 2008 i późniejszych wersji
   • 2.7.1 wpisz w lini komend następujące polecenie: netsh advfirewall firewall add rule name="Allow OpenVPN LAN" dir=in action=allow localip="10.0.2.0/24"
  8. Po sprawdzeniu prawidłowego działania serwerów, jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w routingu wykonane w krokach 1.5 i 2.5 na stałe (dostępne również po restarcie), możliwa jest zmiana polecenia dodając parametr "-p". Polecenia w krokach 1.5 oraz 2.5 będą wyglądały następująco: route –p add 10.0.2.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.1 route –p add 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.2.1
 3. 3 - Spawdź połączenia
  1. 3.1 dla "server1"
   1. 3.1.1 otwórz linie poleceń i wpisz następującą komendę: ping 10.0.2.1
   2. 3.1.2 upewnij się, że uzyskałeś odpowiedź od "pfsense2"
   3. 3.1.3 wpisz następującą komendę: ping 10.0.2.100
   4. 3.1.4 upewnij się, że otrzymałeś odpowiedź z "server2"
  2. 3.2 jak również z "server2"
   1. 3.2.1 otwórz linię poleceń i wpisz następujące polecenie: ping 10.0.1.1
   2. 3.2.2 upewnij się, że uzyskałeś odpowiedź od "pfsense1"
   3. 3.2.3 wpisz następująca komendę: ping 10.0.1.100
   4. 3.2.4 upewnij się, że otrzymałeś odpowiedź z "server1"
W ten sposób sprawdziliśmy czy zostało nawiązane połączenie pomiędzy "Cloud server1" a "Cloud server2". Oba serwery mogą się taraz komunikować za pomocą prywatnych adresów IP 10.0.1.100 oraz 10.0.2.100. Wszystkie usługi (np. web, bazy danych, udostępnianie plików itp. ) uruchomione na serwerze "Cloud server1" będą dostępne również na serwerze "Cloud server2" i vice versa. Do sieci można oczywiście w prosty sposób podłączyć większą ilość serwerów Cloud (np. server3, server4 itd.) zmieniając następująco powyższe kroki:
 • zastępując adres 10.0.1.100 kolejnymi według schamatu: 10.0.1.101, 10.0.1.102, 10.0.1.103 itd. dla serwerów w pierwszym Datacenter
 • dla drugiego datacenter zastępujemy IP 10.0.2.100 na: 10.0.2.101, 10.0.2.102 itd. odpowiednio dla kolejnych serwerów