Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Private Cloud > 1 - Usługa Private Cloud > Edycja usługi Private Cloud

1.3 Edycja usługi Private Cloud

 W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszymi technikami lub działem BOK.
W celu edycji usługi Private Cloud należy:
  • zalogować się do panelu zarządzania,
  • kliknąć na zakładkę "CLOUD Private",

  • wybrać datacenter gdzie znajduje się Private Cloud, który chcesz edytować,
  • przejść do sekcji "Private Cloud",

  • kliknąć przycisk "Zarządzaj" przy wybranej usłudze Private Cloud,

  • następnie wybieramy zakładkę "Edytuj".

Otworzy się strona ze szczegółami technicznymi wybranej usługi Private Cloud.Podzieloną na cztery sekcje:

Nazwa usługi

Tutaj możesz edytować:
Nazwę - wymagane

Zasoby

W tej sekcji znajduje się lista zasobów obliczeniowych (vCPURAMHD) jakie można przypisać do usługi Private Cloud. Istnieje możliwość obniżenia ilości zasobów obliczeniowych tylko wtedy kiedy nie są one wykorzystywane. Stosunek wielkości zasobów vCPU do RAM powinien wynosić minimum 1:1,5 i wszystkie zmiany powinny utrzymywać te proporcje.
 
vCPU RAM Stosunek vCPU/RAM ≥ 1:1,5
16 32 1:2  
16 64 1:4  
32 32 1:1  
64 32 2:1  
 UWAGA: Istnieje możliwość obniżenia ilości zasobów obliczeniowych tylko wtedy kiedy nie są one wykorzystywane.

Zasoby sieciowe

Tutaj znajdziesz zasoby sieciowe (Wirtualne sieci Lan i Publiczne adresy IP), które mogą być przypisane do usługi Private Cloud. Istnieje możliwość zwiększania i zmniejszania tych zasobów.
 
 UWAGA: Istnieje możliwość obniżenia ilości zasobów obliczeniowych tylko wtedy kiedy nie są one wykorzystywane.

Kontakt techniczny

Tutaj możesz edytować:
Numer telefonu / Email - mandatory

Po wprowadzeniu zmian klikamy w przycisk “Zapisz zmiany",I potwierdzamy klikając "OK".Status usługi Private Cloud zmieni się z "Aktywna" na "Operacja w trakcie...".


 
Zapytania odnośnie nowych usług Private Clouds będą przetwarzane w ciągu 24 godzin w czasie pracy działu BOK (8:00/18:00) od poniedziałku do piątku.
Po przetworzeniu w panelu zarządzania pojawi się powiadomienie.