Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.2 Uruchamianie Jobs

Uruchamianie Job

Aby uruchomić Job manualnie, przejdź do sekcji "JOBS".

Możesz uruchomić Job manualnie, bez względu na to czy został stworzony harmonogram Job.

Z listy Jobs wybierz ten, który chcesz uruchomić, klikając na wybrany wiersz (zostanie on podświetlony na niebiesko). Następnie kliknij "Start" w prawym górnym rogu.

Pojawi się potwierdzenie,

które musisz zaakceptować, aby przejść dalej.

Uruchamianie job - opcja Active Full

Manualne uruchamianie zaplanowanych Job oznacza zachowanie jedynie zmian, które wystąpiły w czasie poprzedniego Job.
Jeśli potrzebujesz pełnej kopii zasobów, musisz uruchomić Job w trybie Active Full: wciśnij "Job" w prawym górnym rogu i wybierz "Active Full" z rozwijanego menu.

Pojawi się potwierdzenie,

które musisz zaakceptować, aby przejść dalej.

Sprawdzanie postępów Job

Aby sprawdzić postępy Job, wystarczy kliknąć na jego nazwę (w kolumnie "Name") na liście Job w sekcji JOBS.

Pojawi się ekran jak poniżej,

wciśnij "Status" dla Job, który uruchomiłeś, aby zobaczyć jego szczegółowe informacje.

Zatrzymanie Job w trakcie jego trwania

Aby zatrzymać Job w trakcie jego trwania, wybierz Job z listy i wciśnij "Stop" w prawym górnym rogu.

Pojawi się potwierdzenie,

które musisz zaakceptować, aby przejść dalej.
 Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.