Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > AML-002 - CentOS 6.x 64bit - Mail Server

AML-002 - CentOS 6.x 64bit - Mail Server Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

CentOS

EOL (End Of Life)
This template is no longer available for creating new Cloud Servers.

Charakterystyka

Szablon przeznaczony do stworzenia Serwerów Mailowych za pomocą iRedMail oraz baz danych MySQL.

Dostęp

Wstępnie na serwerze skonfigurowana jest jedynie domena example.com, która jest niezbędna do utworzenia użytkownika administrator [email protected] wraz z hasłem do root.
Własna domena mailingowa oraz przypisane do niej skrzynki można stworzyć z poziomu panelu kontrolnego iRedAdmin, w ten sposób zastępując użytkownika administrator użytkownikiem we własnej domenie.

Dostęp do panelu kontrolnego iRedAdmin:
https://ipaddress/iredadmin

użytkownik: [email protected]
hasło: takie samo jak dla użytkownika root

Dostęp do webmail:
https://ipaddress/mail

użytkownik: [email protected]
hasło: takie samo jak dla użytkownika root

Konfiguracja

Szablon posiada aktywny iptables firewall, który jest skonfigurowany do przepuszczenia jedynie połączeń SSH (port 22), HTTP (porty 80, 443) oraz usług email (porty 25,587, 110, 995, 143, 993).

Wersja szablonu

1.2

Wykaz zmian

Zainstalowany kernel 2.6.32-358* (ulepszona integracja z VMware oraz Hyper-V).
Timeout dysków ustawiony na 180 sekund dla Hyper-V oraz Low Cost Hyper-V.
Usprawnienia optymalizacyjne.