Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > ADL-005 - CentOS 6.x 64bit - Oracle Express

ADL-005 - CentOS 6.x 64bit - Oracle Express Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

PostgreSQL 9

Charakterystyka

Obraz instalacyjny CentOS 6.x wraz z instancją Oracle Express 11g oraz wszelkimi konfiguracjami niezbędnymi do działania. Oracle nie oferuje pomocy technicznej w przypadku systemów wirtualnych.

Dostęp

Dostęp do usługi można uzyskać poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika “root” oraz ustawionego hasła do serwera.

W przypadku Oracle Express, zarządzanie interfejsem webowym jest możliwe poprzez:
http://ipdelserver:8080/apex/f?p=4950:1
Aby uzyskać dostęp do pozostałych sekcji, należy zalogować się za pomocą użytkownika “system” oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

W celu uzyskania dostępu do Workspace w ramach rozwoju Application Express, należy przejść pod następujący adres:
http://ipdelserver:8080/apex/f?p=4550:1
Dostęp do części Administracyjnej jest możliwy za pomocą użytkownika “admin” oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konsole webowe są dodatkiem do klasycznego dostępu do bazy danych poprzez SQL*Plus, SQL Developer lub innego narzędzia kompatybilnego z bazami danych Oracle. W tym przypadku logowanie następuje za pomocą użytkownika “sys” oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konfiguracja

Listener dla instancji Oracle jest skonfigurowany do przepuszczenia połączeń z TCP port 1521.
Konsola webowa Listener dostępna jest na TCP port 8080.
Poprawne działanie Oracle Express wymaga wielu zmian na poziomie kernela (sysctl.conf).

Wersja szablonu

1.2

Wykaz zmian

Zainstalowany kernel 2.6.32-358* (ulepszona integracja z VMware oraz Hyper-V).
Timeout dysków ustawiony na 180 sekund dla Hyper-V oraz Low Cost Hyper-V.
Usprawnienia optymalizacyjne.