Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > ADL-002 - CentOS 6.x 64bit - MySQL 5

ADL-002 - CentOS 6.x 64bit - MySQL 5 Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

CentOS
MySQL

Charakterystyka

Obraz instalacyjny CentOS 6.x wraz z MySQL 5.1 Server Database.
Możliwa jest również aktywacja Apache Web Server (pre-instalowany), w celu uzyskania LAMP Server (Linux, Apache MySQL, PHP), za pomocą dwóch komend:
  • chkconfig httpd on
  • service httpd start
Usługa zawiera panel kontrolny Webmin, służący do zarządzania serwerem.

Dostęp

Dostęp do usługi można uzyskać poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika “root” oraz ustawionego hasła do serwera.
Dostęp do panelu kontrolnego Webmin można uzyskać poprzez wykorzystanie przeglądarki do logowania na użytkownika “root”, za pomocą adresu IP usługi na porcie 10000.
Na przykład: jeśli adres IP serwera to 1.2.3.4, należy zalogować się pod następującym adresem: http://1.2.3.4:10000/.

Konfiguracja

Szablon posiada aktywny iptables firewall, który jest skonfigurowany do przepuszczenia jedynie połączeń SSH (port 22) oraz HTTP (port 80).

Wersja szablonu

1.2

Wykaz zmian

Zainstalowany kernel 2.6.32-358* (ulepszona integracja z VMware oraz Hyper-V).
Timeout dysków ustawiony na 180 sekund dla Hyper-V oraz Low Cost Hyper-V.
Usprawnienia optymalizacyjne.