COMPUTING > Hybrid Link > Usługa Hybrid Link > Usunięcie Hybrid Link

1.3 Usunięcie Hybrid Link

Przejdź do szczegółów usługi Hybrid Link, którą chcesz usunąć za pomocą przycisku „ZARZĄDZAJ”.

Kliknij „USUŃ” w obszarze „CZYNNOŚCI HYBRID LINK”.

Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o potwierdzenie operacji.

Podczas usuwania usługi stan wyświetlany w sekcji „Zarządzaj Hybrid Link” zmieni się z „Połączono” na „Usuwanie”.
 
Usunięcie usługi nie ma wpływu na połączone usługi.
 
Usunięcie usługi (Object Storage i/lub Private Cloud) połączonej przy pomocy Hybrid Link spowoduje usunięcie uslugi wraz z Hybrid Link.