Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  2 - Zarządzanie stanem konta  /  Reaktywacja usługi po doładowaniu konta

2.6.1 Reaktywacja usługi po doładowaniu konta

 UWAGA: doładowanie konta (po wyczerpaniu środków) nie wiąże się z automatyczną reaktywacją przez system usług, które zostały wyłączone/odłączone/zarchiwizowane; operacje te muszą zostać przeprowadzone przez klienta.
Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy mogą celowo zawiesić zasoby przed wyczerpaniem się środków na koncie.
 
 WAŻNE: przed wysłaniem środków należy upewnić się jaką kwotą należy doładować konto: minimalna kwota doładowania to 11,99 zł+VAT netto i może być niewystarczająca do ponownej aktywacji wszystkich wyłączonych/zawieszonych/zarchiwizowanych usług; kwota ta może być wystarczająca do aktywacji zasobów rozliczanych godzinowo (np.: serwer Cloud Pro), jednocześnie może być niewystarczająca do aktywacji usług rozliczanych miesięcznie (np.: serwer Cloud Smart).
W związku z tym prosimy aby sprawdzać jakie usługi chcesz aktywować. Jeśli nie uda się ich ponowne uruchomienie, będą one podlegały standardowej procedurze. Procedura manualnej reaktywacji jest niezależna od metody szacowania kosztu usługi (godzinowy, miesięczny lub miesiąc kalendarzowy).