COMPUTING > Serwery Cloud > Szablony prywatne > Tworzenie szablonu prywatnego

15.2 Tworzenie szablonu prywatnego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Szablony prywatne mogą zostać utworzone na dwa sposoby. W obu przypadkach operacja odbywa się w Panelu Kontrolnym:
 
Usługa FTP musi być aktywna do wykorzystania tej funkcjonalności.
 • Przejdź do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz "COMPUTING" z menu w górnej części strony;
 • wybierz data center, w którym utrzymywany jest Serwer Cloud;
 • wybierz "Szablony Prywatne" z sekcji "SZABLONY" z menu po lewej stronie;
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Szablony Prywatne";
 • kliknij "UTWÓRZ NOWY SZABLON";
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Utwórz Szablon Osobisty" w której zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów tworzonego szablonu:
   
  W tej sekcji możesz wybrać Serwer Cloud, którego chcesz użyć, aby utworzyć nowy szablon.
   
  Lista zawiera wszystkie Serwery Cloud (utrzymywane w wybranym data center), które są "wyłączone" i nie posiadają aktywnych Snapshotów.

  Po wybraniu Serwera Cloud wyświetlone zostaną informacje o dysku twardym.
  • Nazwa: nazwa wyświetlana dla szablonu w sekcji szablonów prywatnych w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud.
  • Opis: opis szablonu pojawi się po wybraniu go z listy szablonów prywatnych w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud.
  • Ikona: obraz (128x128 pikseli w formacie PNG, JPG lub GIF, nie większy niż 50KB) mogący zostać przypisany jako ikona do szablonu. W przypadku braku obrazu, zostanie zastosowana domyślna grafika.
  • Typ systemu operacyjnego: opis systemu operacyjnego zainstalowanego na szablonie.
  • Wersja systemu operacyjnego: opis wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na szablonie.
  • Architektura: 32 bit lub 64 bit.
  Dane logowania serwera muszą zostać wprowadzone w polach użytkownik i hasło. Zostaną one wyświetlone w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud, bazującego na szablonie, w celu przypomnienia za pomocą jakich danych należy się logować.
  Limity dla zasobów hardware Serwera Cloud (ilość vCPU, RAM, liczba i rozmiar dysków twardych) mogą zostać ustawione dla każdego szablonu prywatnego.
   
  Limit zasobów ustawiony w czasie tworzenia szablonu prywatnego nie może być później zmieniony.

Wciśnij "UTWÓRZ SZABLON OSOBISTY".

Zostanie otwarte okno "Utwórz Szablon Prywatny", w którym zostaniesz poproszony o zatwierdzenie utworzenia Szablonu za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ TERAZ".

Po utworzeniu, szablon pojawi się w sekcji "Szablony Prywatne" ze statusem "AKTYWNY". Wszystkie jego szczegóły mogą zostać wyświetlone i edytowane za pomocą przycisku "ZARZĄDZAJ".
 • przejdź do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz "COMPUTING" z menu w górnej części strony;
 • wybierz data center, w którym utrzymywany jest Serwer Cloud, z którego chcesz utworzyć szablon;
 • wciśnij "ZARZĄDZAJ";
 • przejdź do sekcji "Wirtualne Dyski";
 • kliknij "UTWÓRZ SZABLON" po prawej stronie szczegółów dysku głównego (HD 1);
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Utwórz Szablon Osobisty", w której zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów tworzonego szablonu:
   
  W tej sekcji możesz wybrać Serwer Cloud, którego chcesz użyć, aby utworzyć nowy szablon.
   
  Lista zawiera wszystkie Serwery Cloud (utrzymywane w wybranym data center), które są "wyłączone" i nie posiadają aktywnych Snapshotów.

  Po wybraniu Serwera Cloud wyświetlone zostaną informacje o dysku twardym.
  • Nazwa: nazwa wyświetlana dla szablonu w sekcji szablonów prywatnych w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud.
  • Opis: opis szablonu pojawi się po wybraniu go z listy szablonów prywatnych w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud.
  • Ikona: obraz (128x128 pikseli w formacie PNG, JPG lub GIF, nie większy niż 50KB) mogący zostać przypisany jako ikona do szablonu. W przypadku braku obrazu, zostanie zastosowana domyślna grafika.
  • Typ systemu operacyjnego: opis systemu operacyjnego zainstalowanego na szablonie.
  • Wersja systemu operacyjnego: opis wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na szablonie.
  • Architektura: 32 bit lub 64 bit.
  Dane logowania serwera muszą zostać wprowadzone w polach użytkownik i hasło. Zostaną one wyświetlone w czasie tworzenia nowego Serwera Cloud, bazującego na szablonie, w celu przypomnienia za pomocą jakich danych należy się logować.
  Limity dla zasobów hardware Serwera Cloud (ilość vCPU, RAM, liczba i rozmiar dysków twardych) mogą zostać ustawione dla każdego szablonu prywatnego.
   
  Limit zasobów ustawiony w czasie tworzenia szablonu prywatnego nie może być później zmieniony.

Wciśnij "UTWÓRZ SZABLON OSOBISTY".

Zostanie otwarte okno "Utwórz Szablon Prywatny" w którym zostaniesz poproszony o zatwierdzenie utworzenia Szablonu za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ TERAZ".

Po utworzeniu, szablon pojawi się w sekcji "Szablony Prywatne" ze statusem "AKTYWNY" Wszystkie jego szczegóły mogą zostać wyświetlone i edytowane za pomocą przycisku "ZARZĄDZAJ".